Integracyjne Przedszkole Hawajska i Integracyjne Grupy Przedszkolne Madalińskiego

Kinder beim spielenProwadzimy otwarte grupy przedszkolne dla dzieci w wieku 2,6 m-cy do 7 lat.  Dzieci w znanym dla siebie środowisku i otoczeniu mają możliwość integracji z maluchami w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami.

Często organizowane są wspólne zabawy, bale czy przedstawienia, co oswaja dzieci nie tylko ze współpracą w ramach małego zespołu, ale i z większą grupą. Dzieci poznają role społeczne, nawiązują interakcje z rówieśnikami, uczą się reguł zachowania i ich przestrzegania, nawiązują pierwsze dziecięce przyjaźnie.

W oparciu o program „Razem w przedszkolu” i „Program wychowania przedszkolnego – aut. Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej” zapewniamy naszym wychowankom edukację i wszechstronny rozwój. Program został opracowany zgodnie z nową podstawą programową. Jest wynikiem wnikliwej obserwacji przedszkolnej rzeczywistości.

Hasło – „razem w przedszkolu” oznacza miejsce i funkcję jaką pełnią inne osoby wobec dziecka – „razem z rówieśnikiem”, „razem z dorosłym”. Pokazuje, że grupa  dzieci jest wspólnotą osób, że każde dziecko ma być w niej aktywne.