Przedszkole Wspomagania Rozwoju Dziecka przy ul. Hawajska 3

Kinder beim spielenProwadzimy  grupy przedszkolne,  edukacyjno-terapeutyczne. Dzieci w znanym dla siebie środowisku i otoczeniu mają możliwość integracji z maluchami w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami.

Często organizowane są wspólne zabawy ruchowe, polisensoryczne, zajęcia ze zwierzętami,  eksperymenty, w ramach małego zespołu, grupy 4-6 osób.  Dzieci poznają role społeczne, nawiązują interakcje z rówieśnikami, uczą się reguł zachowania i ich przestrzegania, nawiązują pierwsze dziecięce przyjaźnie.

W oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i program  wychowania przedszkolnego zapewniamy naszym wychowankom edukację, terapię i rozwój. Program został opracowany zgodnie z nową podstawą programową. Jest wynikiem wnikliwej obserwacji przedszkolnej rzeczywistości.

Hasło – „razem w przedszkolu” oznacza miejsce i funkcję jaką pełnią inne osoby wobec dziecka – „razem z rówieśnikiem”, „razem z dorosłym”. Pokazuje, że grupa  dzieci jest wspólnotą osób, że każde dziecko ma być w niej aktywne.