Aktualności

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Szanowni  Państwo,

w dniu 26 sierpnia 2020 r. (środa),o godz. 10.00 rozpocznie się wideokonferencja dla dyrektorów, organów prowadzących organizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,dotycząca organizacji roku szkolnego 2020/2021, w tym realizacji nadzoru pedagogicznego oraz stosowania wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Małe Misie wezmą udział w spotkaniu.

 

Program wychowania przedszkolnego 2020/2021 Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości.

 W roku szkolnym 2020/2021 Małe Misie będą realizować program Planeta dzieci.

Planeta dzieci to wyjątkowe miejsce dla wszystkich, dla których ważne są prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata. Wartości, które łączą ludzi, tworzą najlepsze środowisko do wszechstronnego i kreatywnego rozwoju, dają dobry start w dorosłe życie. Zapraszamy do udziału w niezwykłej przygodzie, która zaczyna się w przedszkolu. Cykl edukacyjny Planeta dzieci jest dla wszystkich grup wiekowych.

Planeta dzieci to zrównoważony rozwój dziecka i realizacja podstawy programowej:

  • wychowanie w duchu wartości,
  • nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu,
  • atrakcyjne zabawy z kodowaniem,
  • przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym i aplikacji Multiplaneta.”

Przygotowania do nowego roku żłobkowego i przedszkolnego.

Szanowni Państwo,
w Małych Misiach trwają przygotowania do nowego roku żłobkowego i przedszkolnego.
Będzie to rok szczególny. Wszystkich postawiono przed ogromnym wyzwaniem. Sytuacja epidemiczna, ograniczenia, które dotknęły prawdopodobnie każdego, skłoniły nas do poszukiwania nowych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę. Powodem są oczywiście ograniczenia wynikające z panującej pandemii i niepewna przyszłość. Niepokój i przygotowania na kolejne nieoczekiwane zmiany skłoniły nas do uaktualnienia obowiązujących dokumentów i dostosowania ich do nowej rzeczywistości.
W ostatnich miesiącach nowa sytuacja pokazała nam, że jest to niezbędne.
Nowa umowa obowiązywać będzie od 1.09.2020.
Umowa uwzględnia regulacje w związku ze stanem epidemii.
Z dniem 1.09 przywracamy w pełni stacjonarną opiekę, edukację i terapię.
Dokładając najwyższej staranności żłobek i przedszkole działają i będą działać w najwyższym reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Rodzice przyprowadzający dzieci do placówki powinni pamiętać o zachowaniu dystansu wynoszącego min. 2 m w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców. Dzieci nie powinny też zabierać do przedszkola swoich zabawek i innych przedmiotów.
Odprowadzając dziecko do placówki rodzic, opiekun nie może wejść do przestrzeni wspólnej placówki. Dziecko odprowadza tylko jedna, zdrowa osoba. Należy przy tym pamiętać o środkach ostrożności, takich jak maseczka, rękawiczki lub dezynfekcja rąk. Dzieci z objawami chorobowymi mają pozostać w domu, podobnie jak dzieci, w których domu jest osoba poddana kwarantannie lub izolacji. Postanowiliśmy ze względów bezpieczeństwa utrzymać ten sposób odbierania i przyprowadzania dzieci. Jest to dodatkowy sposób zabezpieczenia przed ewentualnym zakażeniem. Personel pomaga dziecku rozebrać się i wprowadza do sali, dziecko myje ręce mydłem i wodą przed wejściem w kontakt z pozostałymi dziećmi.  Podczas odbioru dziecka, rodzic informuje o swoim przybyciu telefonując do danej grupy i czeka aż pracownik placówki ubierze dziecko i przyprowadzi do drzwi wejściowych. W przypadku odbioru dziecka z terenu, zachowujemy odstęp min. 2 metry, rodzic  nie wchodzi na plac zabaw.
Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe czyścimy i dezynfekujemy co najmniej dwa razy każdego dnia. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji stosujemy zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta. Pracownikom placówki zapewniamy środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące.Szczególnie zwracamy uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
Został zakupiony specjalistyczny sprzęt do dezynfekcji placu zabaw i powierzchni w placówce: parownice zimnej pary, rozpylacze z nanosrebrem.
Robimy wszystko, żeby zminimalizować ryzyko zachorowania.
Apelujemy do Wszystkich o rozsądek.

W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, placówka  poddana zostanie zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Lato i wakacje :)

Małe Misie pracują w okresie letnim tj. lipiec i sierpień w niezmienionym trybie godzinowym 7:00-18:00.

Informujemy, że zrezygnowaliśmy z przerwy wakacyjnej.
Poniżej wykaz dni wolnych zgodny z kalendarium:
12.06 piątek po Bożym Ciele
17.08 dzień wolny za 15.08
24.12 dzień wolny za 26.12

 

Dzień Mamy:)

„Trud każdej kobiety związany z wydaniem na świat dziecka, z jego pielęgnowaniem, karmienie, wychowaniem, zwłaszcza w pierwszych latach życia dziecka, jest tak wielki, że nie może mu dorównać żadna praca zawodowa” JAN PAWEŁ II NAUCZA O RODZINIE.

Radość Waszych Dzieci niech napełnia Wasze serca.

Z najlepszymi życzeniami dla Wszystkim Matek- Małe Misie

Małe Misie zapraszają

Po przeanalizowaniu informacji uzyskanych od  Rodziców dotyczących stanowiska w sprawie otwarcia placówek, jak również informacji dotyczących ilości zadeklarowanych dzieci i godzin w jakich będą przebywały w placówce, zaplanowaliśmy pracę naszych przedszkoli i żłobka od 6.05 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i we współpracy ze służbami sanitarnymi.

Wielkanoc

Drodzy Rodzice, Opiekunowie,
Kochane Dzieci,
z okazji nadchodzących Świąt, w tym trudnym czasie pamiętajmy o tym co dla nas i naszych bliskich najważniejsze.
Troszczmy się o siebie i spędźmy tę Wielkanoc najpiękniej jak potrafimy.
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych dla Wszystkich Państwa, Waszych Rodzin.
Wszystkiego dobrego na Święta, dużo uśmiechu, mało trosk życzy
Zespół Małych Misiów