Aktualności

Lato i wakacje :)

Małe Misie pracują w okresie letnim tj. lipiec i sierpień w niezmienionym trybie godzinowym 7:00-18:00.

Informujemy, że zrezygnowaliśmy z przerwy wakacyjnej.
Poniżej wykaz dni wolnych zgodny z kalendarium:
12.06 piątek po Bożym Ciele
17.08 dzień wolny za 15.08
24.12 dzień wolny za 26.12

 

Dzień Mamy:)

„Trud każdej kobiety związany z wydaniem na świat dziecka, z jego pielęgnowaniem, karmienie, wychowaniem, zwłaszcza w pierwszych latach życia dziecka, jest tak wielki, że nie może mu dorównać żadna praca zawodowa” JAN PAWEŁ II NAUCZA O RODZINIE.

Radość Waszych Dzieci niech napełnia Wasze serca.

Z najlepszymi życzeniami dla Wszystkim Matek- Małe Misie

Małe Misie zapraszają

Po przeanalizowaniu informacji uzyskanych od  Rodziców dotyczących stanowiska w sprawie otwarcia placówek, jak również informacji dotyczących ilości zadeklarowanych dzieci i godzin w jakich będą przebywały w placówce, zaplanowaliśmy pracę naszych przedszkoli i żłobka od 6.05 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i we współpracy ze służbami sanitarnymi.

Wielkanoc

Drodzy Rodzice, Opiekunowie,
Kochane Dzieci,
z okazji nadchodzących Świąt, w tym trudnym czasie pamiętajmy o tym co dla nas i naszych bliskich najważniejsze.
Troszczmy się o siebie i spędźmy tę Wielkanoc najpiękniej jak potrafimy.
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych dla Wszystkich Państwa, Waszych Rodzin.
Wszystkiego dobrego na Święta, dużo uśmiechu, mało trosk życzy
Zespół Małych Misiów

2.04 Dzień Świadomości Autyzmu- Autyzm to nie wyrok-!!!

Tak dużo wiemy o autyzmie, a zarazem tak mało.

Autyzm to nie tylko izolacja, dystans do świata, bierność, brak spontaniczności, ale to też szukanie kontaktu w sposób wyjątkowy, dużo zainteresowań i wiele innych ciekawych cech. Każdy autyzm jest inny…, u dziecka, osoby dorosłej. Świat zmysłów autysty jest inny, ale nie jest ani gorszy ani lepszy….

Czy wszyscy jesteśmy autystyczni….?

Uwaga!!!! W dniach 29.03-10.04 Żłobek Małe Misie jest zamknięty

Szanowni Państwo,
w związku ze zwiększającym się zagrożeniem zakażeń koronawirusem,  w wyniku ogłoszonego polecenia Wojewody Mazowieckiego, informujemy, że od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zawieszone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w żłobku.

Przypominamy również, że mają Państwo możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

„Moja pierwsza, własna książeczka”

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Pierwszą formą wypowiedzi plastycznej, pojawiającą się już u najmłodszych dzieci w wieku żłobkowym, jest faza bazgroty bezprzedmiotowej. Zależnie od tego, w którym roku życia dziecko podejmie czynność malowania, rysowania, faza ta utrzymuje się dłużej lub krócej (2-3 r. ż.). Dziecko działa pod wpływem emocji, cieszy go możliwość posługiwania się nowym środkiem wyrazu, dynamicznie poruszając ręką zapełnia powierzchnię kartonu. Jego układ stawowo- mięśniowy nie jest jeszcze w pełni ukształtowany, dlatego narzędzie trzyma całą rączką i ustawia je pionowo do papieru. Lubi działać farbą, rozciera ją ręką, stempluje palcami. Kiedy ma do czynienia z ołówkiem, kredką kreśli linie o różnej strukturze- proste, faliste, zygzakowate. Wytwór pracy jest dla niego sprawą wtórną, najciekawsza jest sama działalność. Treść rysunku zmienia się w toku pracy, zależnie od nastroju i chwilowego efektu na kartonie. Stopniowo z pozornego chaosu, przy pomocy opiekunów zaczyna wynurzać się forma.

„Należy uznać, że rysunek dziecka jest przedmiotem autentycznej i wartościowej sztuki, a więc niech żyją rysunki dzieci i tym gorzej dla tych, którzy traktują je obojętnie”.
Fernand Le’ger

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w przeglądzie prac pt.: „Moja pierwsza, własna książeczka”.

Zachęcamy dzieci do wcielenia się w rolę autorów, ilustratorów i wydawców własnych książeczek. Dla dzieci najmłodszych przy pomocy rodziców, dla dzieci starszych przy dyskretnej pomocy rodziców, dla najstarszych i przedszkolaków samodzielnie wykonane prace. Może być również to album prac naszego dziecka.

Temat i forma dowolna.

Termin składania prac 30.04.2020. Wszystkie książeczki muszą być podpisane imieniem dziecka oraz nazwą grupy.

Wszystkie dzieci biorące udział w przeglądzie zostaną nagrodzone.