Aktualności

Uwaga!!!! W dniach 29.03-10.04 Żłobek Małe Misie jest zamknięty

Szanowni Państwo,
w związku ze zwiększającym się zagrożeniem zakażeń koronawirusem,  w wyniku ogłoszonego polecenia Wojewody Mazowieckiego, informujemy, że od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zawieszone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w żłobku.

Przypominamy również, że mają Państwo możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

„Moja pierwsza, własna książeczka”

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Pierwszą formą wypowiedzi plastycznej, pojawiającą się już u najmłodszych dzieci w wieku żłobkowym, jest faza bazgroty bezprzedmiotowej. Zależnie od tego, w którym roku życia dziecko podejmie czynność malowania, rysowania, faza ta utrzymuje się dłużej lub krócej (2-3 r. ż.). Dziecko działa pod wpływem emocji, cieszy go możliwość posługiwania się nowym środkiem wyrazu, dynamicznie poruszając ręką zapełnia powierzchnię kartonu. Jego układ stawowo- mięśniowy nie jest jeszcze w pełni ukształtowany, dlatego narzędzie trzyma całą rączką i ustawia je pionowo do papieru. Lubi działać farbą, rozciera ją ręką, stempluje palcami. Kiedy ma do czynienia z ołówkiem, kredką kreśli linie o różnej strukturze- proste, faliste, zygzakowate. Wytwór pracy jest dla niego sprawą wtórną, najciekawsza jest sama działalność. Treść rysunku zmienia się w toku pracy, zależnie od nastroju i chwilowego efektu na kartonie. Stopniowo z pozornego chaosu, przy pomocy opiekunów zaczyna wynurzać się forma.

„Należy uznać, że rysunek dziecka jest przedmiotem autentycznej i wartościowej sztuki, a więc niech żyją rysunki dzieci i tym gorzej dla tych, którzy traktują je obojętnie”.
Fernand Le’ger

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w przeglądzie prac pt.: „Moja pierwsza, własna książeczka”.

Zachęcamy dzieci do wcielenia się w rolę autorów, ilustratorów i wydawców własnych książeczek. Dla dzieci najmłodszych przy pomocy rodziców, dla dzieci starszych przy dyskretnej pomocy rodziców, dla najstarszych i przedszkolaków samodzielnie wykonane prace. Może być również to album prac naszego dziecka.

Temat i forma dowolna.

Termin składania prac 30.04.2020. Wszystkie książeczki muszą być podpisane imieniem dziecka oraz nazwą grupy.

Wszystkie dzieci biorące udział w przeglądzie zostaną nagrodzone.

Od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w Małych Misiach.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i w związku ze zwiększającym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa COVID-19, w wyniku ogłoszonej decyzji Premiera RP, informujemy, że od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w Małych Misiach.

By zabezpieczyć opiekę nad dziećmi tych rodziców, którzy nie mogą w dniach 12-13 marca 2020 r. samodzielnie jej zorganizować – w żłobku i w przedszkolach zostanie zorganizowany w miarę możliwości dyżur opiekuńczy. W pozostałych dniach placówka będzie zamknięta.

Uprzejmie informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi nad dziećmi do lat 8 z powodu COVID-19 ( poza 60 dniami zasiłku opiekuńczego przysługującego w danym roku na oboje rodziców niezależnie od ilości dzieci). Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy osobiście sprawuja opiekę nad dzieckiem oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl .

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie. Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl

Prosimy także o bieżące śledzenie komunikatów Rządu RP.

Informacje związane z zagrożeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem COVID 19 (RED.5534.8.2020)

Szanowni Państwo,
od dnia 28.02 do 4.03 Kuratorium Oświaty w Warszawie organizowało spotkania dla dyrektorów, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dotyczące rekomendacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.
Podczas spotkania poinformowano nas  o najważniejszych zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Przekazane również zostały przygotowane przy współpracy z MZ i GIS rekomendacje dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
W dniu dzisiejszym w przedszkolu   przeprowadzone zostały   zajęcia w ramach podstawy programowej   o podstawowych zasadach higieny osobistej.
Zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus (http://www.gov.pl/koronawirus)
Uprzejmie proszę o bieżące, niezwłoczne przekazywanie informacji w sytuacji
zaistnienia istotnych, niepokojących objawów u dzieci. W sytuacji zaistnienia zagrożenia zakażeniem koronawirusem proszę zastosować  zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Infolinia NFZ 800 190 590

Światowy Dzień Walki z Otyłością- spotkanie z dietetykiem- Edytą Wilgą.

Światowy Dzień Walki z Otyłością obchodzony jest 1 marca, ma on na celu podnoszenie świadomości na temat zapobiegania i leczenia tej choroby. W tym roku również nasze przedszkole w radosny sposób chce poruszyć ten ważny temat.

2 marca (poniedziałek) wszystkie dzieci będą miały możliwość poznania dobrych nawyków żywieniowych oraz zwiększenia swojej aktywności fizycznej.

Rodziców zapraszamy o godzinie 16.30 do przedszkola przy ulicy Madalińskiego 39/43 na spotkanie z dietetykiem- Edytą Wilgą. Wykład będzie miał na celu poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego żywienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Przewidywany czas spotkania to 1,5 godziny, można przygotować własne pytania.

Bal karnawałowy Finał WOŚP w Małych Misiach 11.01 godz. 10:30

Drodzy Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci i Rodziców, Bliskich, Znajomych na Bal Karnawałowy!

Gdzie: Szkoła Podstawowa nr 343 ul. Kopcińskiego 7
Kiedy: 11 stycznia
O której: 10:30-12:30

Zachęcamy wszystkie Dzieci i Rodziców do przebrania się. Miło będzie, gdy stroje wykonacie Państwo wspólnie z dziećmi. Prosimy, aby stroje nie zawierały drobnych i niebezpiecznych elementów, np. szabla, miecz, różdżka wróżki, pistolet.

Na balu będzie możliwość wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny Małe Misie włączają się do zbiórki. Przygotujemy specjalne stanowisko z fantami przygotowanymi przez dzieci i pracowników Małych Misiów.
Licząc na Państwa wsparcie, zwracamy się z prośbą o przekazywanie różnych gadżetów, które zostaną zlicytowane. Liczy się każdy przedmiot, który zechcecie ofiarować.
Zapraszamy chętnych z Państwa do przyniesienia dowolnych fantów na zbiórkę
( przetwory domowe, rękodzieła, zabawki ….)

Wspólnie wspieramy szczytny cel 🙂

W tym roku WOŚP będzie zbierać środki dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Na bal zabieramy ze sobą dobry humor, uśmiech i…. z uwagi na pogodę mile będzie widziane zmienne obuwie.