Fundacja Małe Misie

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz Statutu.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz dla celów, dla których została ustanowiona.
 3. Cele fundacji są następujące: 
  • Ochrona zdrowia dziaci i młodzieży;
  • Upowszechnienie sportu i kultury fizycznej oraz kultury zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży;
  • Zapobieżenie wykluczeniom poprzez integrację społeczną i środowiskową dzieci i młodzieży posiadającej różne schorzenia lub niepełnosprawności;
  • Upowszechnienie wiedzy naukowej i popularnej w zakresie metod wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 4. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność społecznie i gospodarczą użyteczną, obejmującą:
  • Inicjowanie, wspieranie lub współorganizowanie działań o charakterze charytatywnym;
  • Inicjowanie i wspierani publikacji, badań, konferencji, warsztatów lub innych wydarzeń naukowych i popularnonaukowych,
  • Inicjowanie i wspieranie publikacji prasowych,
  • Inicjowanie, wspieranie i organizacji lokalnych i ogólnokrajowych akcji społecznych,
  • Inicjowanie, wspieranie i organizowanie indywidualnej pomocy prawnej, psychologicznej, zdrowotnej i materialnej 
 5. Więcej informacji: m.wigurski@malemisie.pl