Baby Girl In Summer Dress Sitting In Field Petting Family Dog Od początku istnienia nasza placówka podejmuje realizację działań na rzecz
Dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego. Małe Misie oferują specjalistyczne porady  dla małych Dzieci i ich Rodziców.

W ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzonego przez psychologa  Magdalenę Cebulak oferowane są konsultacje i porady w zakresie diagnozowania  zaburzeń neurorozwojowych, zaburzeń zachowania i uwagi, pracy z Dziećmi ze specjalnymi potrzebami, wsparcie dla Rodziców podczas terapii indywidualnej i grupowej.

Specjalizujemy się w pracy z małymi Dziećmi i ich Rodzicami. Na co dzień prowadzimy terapię wspomagającą rozwój małych Dzieci, słabo słyszących, słabo widzących, Dzieci z
autyzmem, z niepełnosprawnością   umysłową w stopniu lekkim i  umiarkowanym, z
niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z wadami genetycznymi.
Codzienne zabawy, zajęcia, nauka samodzielności, docenianie nawet
najmniejszych sukcesów, sprawiają, że nasze maluchy robią ciągłe postępy.
Zaczynają mówić, bawić się, chętnie biorą udział w zajęciach. Deficyty w ich
rozwoju powoli zmniejszają się.