Małe Misie na Hawajskiej to kameralne miejsce w spokojnej okolicy, gdzie zespół kreatywnych, zaangażowanych i doświadczonych nauczycieli – specjalistów stwarza doskonałe, wyjątkowe warunki do wspierania rozwoju dziecka.

Nasze warszawskie przedszkole terapeutyczne jest liderem w edukacji włączającej

W naszym przedszkolu funkcjonują trzy małe grupy edukacyjno – terapeutyczne. Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli – specjalistów. Realizujemy podstawę programową zgodną z wytycznymi MEN. Zapewniamy holistyczne Wspieranie Rozwoju każdego dziecka.

Kładziemy szczególny nacisk na intensywną pracę terapeutyczną.

Oferujemy kompleksową, codzienną terapię dostosowana do potrzeb i możliwości każdego naszego małego przedszkolaka. Zajęcia odbywają się indywidualnie, w diadach, małych grupach i zespołach. Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć.

Realizujemy wszystkie zalecenia zawarte w indywidualnym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tworzymy indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez naszych psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy

Do współpracy zapraszamy też specjalistów wskazanych przez rodziców.

Nasz zespół to sztab zaangażowanych ludzi z pasją, powołanych do pracy z dziećmi,  to nasza misiowa rodzina.

W ciepłej atmosferze, w szacunku i akceptacji wdrażamy dzieci do samodzielności, do współdziałania z rówieśnikami. Poznajemy świat wszystkimi zmysłami, realizujemy polisensoryczne poznawanie otaczającej nas rzeczywistości.

W naszym przedszkolu na Ursynowie uczymy dzieci poprzez zabawę

Kiedy dziecko wyrasta z okresu niemowlęcego, rodzice stają przed poważnym dylematem — do jakiego przedszkola zaprowadzić swoją pociechę?

Przedszkole wspomagania rozwoju to rozwiązanie, które bardzo często okazuje się najlepszym dla dzieci i dla rodziców. W Warszawie na maluchy czeka przedszkole Hawajska, terapeutyczna placówka, która otacza fachową opieką dzieci zdrowe, chore i z różnymi trudnościami rozwojowymi.

Najlepsze przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, objętymi kształceniem specjalnym  

W Przedszkolu, swoją bezpieczną przystań, znakomitą opiekę i empatycznych wychowawców znajdzie maluch z wadami genetycznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, dziecko z zaburzeniami mowy, z zespołem Aspergera…

O miejsce w przedszkolu terapeutycznym w Warszawie pytać mogą także rodzice dzieci niedosłyszących, z zaburzeniami mowy czy z przewlekłymi chorobami wymagającymi stałego nadzoru lekarza. W przedszkolu dobrze adaptują się także maluchy wyjątkowo nieśmiałe, które źle czują się w towarzystwie obcych ludzi i w dużej grupie. Wszystkie dzieci włączane są do grup ze rówieśnikami, z którymi mogą bawić się i współpracować.

Każdy podopieczny w naszym warszawskim przedszkolu integracyjnym ma równe prawa oraz obowiązki, jest tak samo otoczony życzliwością i może liczyć na specjalistyczną pomoc. W przedszkolu dla dzieci organizowane są niewielkie grupy, nad którymi czuwa dwóch nauczycieli. 

Przedszkole terapeutyczne Małe Misie w Warszawie — inwestycja w rozwój Twojego dziecka

Rodzice poszukujący najlepszego przedszkola w Warszawie dla swoich dzieci czasami nie wiedzą, czym różni się przedszkole specjalne od przedszkola integracyjnego. W warszawskim przedszkolu integracyjnym bawią się i uczą dzieci zdrowe i z różnymi problemami zdrowotnymi. Do przedszkola specjalnego uczęszczają wyłącznie dzieci chore, czyli te z niepełnosprawnością . 

Co przemawia za tym, by zdrowe dziecko chodziło do przedszkola integracyjnego w Warszawie? Przede wszystkim jest tu mniej dzieci w grupach, za to więcej nauczycieli specjalistycznie przygotowanych do pełnienia opieki nad przedszkolakami z różnymi potrzebami. W ramach zajęć wszystkie dzieci, nie tylko te z problemami zdrowotnymi, spotykają się z logopedą, fizjoterapeutą, psychologiem czy terapeutą integracji sensorycznej.

Taki zespół troszczy się o jak najlepszy rozwój przedszkolaków wymagających specjalnej troski i tych, które nie mają zdiagnozowanych żadnych problemów. Często szybko wyłapują ewentualne trudności u dzieci zdrowych i umożliwiają szybkie podjęcie odpowiedniej terapii. 

W warszawskim przedszkolu terapeutycznym Hawajska zajęcia są dopasowane do każdego dziecka, ale dzieci specjalnej troski biorą także czynny udział w zabawach i edukacji dzieci zdrowych. Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze, bez pośpiechu, bez wywierania presji i w pełnej harmonii z potrzebami maluchów. 

Integracja i nauka w jednym

Dzieci, które przychodzą codzienne na zajęcia do przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych, obserwują swoich rówieśników, bawią się z nimi, spędzają razem czas, przez co szybko się uczą, że ludzie są różni.

Oswajają się sytuacją, kiedy kolega czy koleżanka wymaga więcej opieki, uczą się, że są dzieci, które jeżdżą na wózku, nie słyszą, nie mówią albo źle reagują na nadmierny hałas. Łatwiej będzie im w przyszłości akceptować innych i traktować ich z szacunkiem, uczą się empatii i troszczą o osoby słabsze i potrzebujące pomocy.

Korzyści są więc obustronne: dzieci zdrowe doskonale rozwijają się emocjonalnie i społecznie, uczą się akceptować inność i dowiadują, że niepełnosprawność wcale nie zmusza do zamknięcia w domu. Tolerancja, szacunek, umiejętność niesienia pomocy — to między innymi wynoszą z przedszkola integracyjnego dzieci w pełni sprawne. Dzieci z niepełnosprawnościami mają natomiast kontakt z rówieśnikami, mogą ich naśladować i czerpać radość ze wspólnej zabawy. 

Dużo więcej informacji znajdziesz o nas na Facebooku. Zapraszamy 🙂

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.” /Janusz Korczak/

Lokalizacja naszego przedszkola terapeutycznego w Warszawie: