Małe Misie na Hawajskiej to kameralne miejsce w spokojnej okolicy, gdzie zespół kreatywnych, zaangażowanych i doświadczonych nauczycieli – specjalistów stwarza doskonałe, wyjątkowe warunki do wspierania rozwoju dziecka.

W naszym przedszkolu funkcjonują trzy małe grupy edukacyjno- terapeutyczne. Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli- specjalistów. Realizujemy podstawę programową zgodną z wytycznymi MEN. Zapewniamy holistyczne Wspieranie Rozwoju każdego dziecka. Kładziemy szczególny nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Oferujemy kompleksową, codzienną terapię dostosowana do potrzeb i możliwości każdego naszego małego przedszkolaka. Zajęcia odbywają się indywidualnie, w diadach, małych grupach i zespołach. Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć. Realizujemy wszystkie zalecenia zawarte w indywidualnym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Tworzymy indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez naszych psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy. Do współpracy zapraszamy też specjalistów wskazanych przez rodziców. Nasz zespół to sztab zaangażowanych ludzi z pasją, powołanych do pracy z dziećmi,  to nasza misiowa rodzina.

W ciepłej atmosferze, w szacunku i akceptacji wdrażamy dzieci do samodzielności, do współdziałania z rówieśnikami. Poznajemy świat wszystkimi zmysłami, realizujemy polisensoryczne poznawanie otaczającej nas rzeczywistości. Uczymy się poprzez zabawę.

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci-są ludzie.” /Janusz Korczak/