Zachęcamy Państwa do pozostawienia danych kontaktowych. Poinformujemy o możliwościach rekrutacji do poszczególnych grup. Pomożemy w przejściu przez cały proces.

Beautiful smiling cute baby

Zapisy do Zespołu Żłobków i Przedszkoli Niepublicznych „Małe Misie” prowadzone są według poniżej opisanych zasad.

Rekrutacja do poszczególnych grup żłobkowych i przedszkolnych prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy. Jeśli w wybranej grupie są wolne miejsca – Państwa Dziecko może dołączyć do niej w dogodnej dla Państwa chwili.

Aby zapisać dziecko do Żłobka lub Przedszkola „Małe Misie” należy:

  • Wypełnić i wysłać formularz kontaktowy
  • Przeprowadzić rozmowę informacyjną z Dyrektorem placówki
  • Podpisać umowę cywilnoprawną
  • Złożyć wypełnioną kartę informacyjną dziecka
  • Wpłacić wpisowe

Aby zapewnić Państwu wystarczająco dużo czasu na rozmowę i podpisywanie umowy, prosimy uprzejmie o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rekrutacja 2024 to dla rodziców gorący okres poszukiwań wolnych miejsc w żłobkach i przedszkolach. Warto jednak pamiętać, że w naszym warszawskim przedszkolu i żłobku rekrutacja otwarta jest przez cały rok oraz że przyjmujemy dzieci w różnym wieku i z różnymi potrzebami.

Otaczamy je profesjonalną opieką i dostarczamy im bodźców niezbędnych do prawidłowego rozwoju.

W 2024 roku proponujemy rodzicom dzieci wolne miejsca dla ich pociech w poniższych placówkach:

Przedszkole integracyjne i terapeutyczne z trzema małymi grupami edukacyjno-terapeutycznymi. Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego przedszkolaka, a także realizujemy zalecenia zawarte w indywidualnym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego podopiecznych.

Przedszkole Integracyjne Warszawaznajdujące się na warszawskim Ursynowie

Przedszkole niepubliczne, artystyczne — uczy w duchu inkluzywności i pedagogiki humanistycznej. Dzieci podczas zajęć stykają się z szeroko pojętą sztuką i rozwijają swoje twórcze zdolności.

Przedszkole Niepubliczne Warszawa – znajdujące się na Mokotowie

Żłobek prywatny / niepubliczny — przyjmowane są dzieci od około 7 miesiąca życia do 3 lat. Różnorodne zajęcia, zabawy, miła atmosfera i bezpieczeństwo — oto, co gwarantujemy naszym najmłodszym podopiecznym.

Żłobek prywatny Warszawa – znajdujący się na Mokotowie

Zasady rekrutacji do żłobka i przedszkoli w Warszawie są proste, a nasz zespół szybko odpowie na wszelkie pytania rodziców.