Chcesz upewnić się, że Twój maluch rozwija się we właściwy dla jego przedziału wiekowego sposób, a może coś Cię zaniepokoiło w jego rozwoju psychoruchowym? Możesz poddać dziecko szczegółowemu badaniu, które wskaże, w jakich sferach rozwoju psychoruchowego Twoja pociecha wymaga wsparcia. Najlepiej, jeśli w tym celu udasz się z pociechą do poradni diagnostycznej takiej jak Małe Misie Warszawa. Tam pociecha zostanie poddana testowi KORP, który da odpowiedź na dręczące Cię pytanie, a w razie zaobserwowania dysharmonii i opóźnień w rozwoju, ułatwi szybki dobór odpowiednich metod wsparcia zaburzonych sfer.

Test KORP to nowoczesne narzędzie diagnostyczne wystandaryzowane służące do oceny tego, czy dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi charakterystycznymi dla danego wieku. Badanie pozwala szybko dostrzec psychologowi wszelkie nieprawidłowości, opóźnienia, czy dysharmonie w rozwoju psychoruchowym dziecka. Test ułatwi też podjęcie konkretnych działań terapeutycznych.

Do badania służą specjalne karty diagnostyczne.

KORP składa się z dwóch części:

 • merytorycznej – czyli różnorodnych kart diagnostycznych oraz instrukcji szczegółowej badania, która zawiera: szczegółowy opis przeprowadzania prób diagnostycznych oraz kryterium ich oceny;
 • praktycznej – autorski zestaw pomocy do diagnozy.

Dla dzieci w jakim wieku przeznaczona jest diagnoza testem KORP?

Narzędzie diagnostyczne, o jakim mowa może zostać wykorzystane w przypadku dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.

Jakie umiejętności rozwoju dziecka są sprawdzane za pomocą Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP?

Karty KORP są standaryzowanym i normalizowanym narzędziem diagnostycznym, które pozwala dokonać wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka we wszystkich kluczowych sferach i aspektach rozwoju psychoruchowego. Każdej z kart przypisane są inne: zdolności, możliwości, czy reakcje określone w ramach każdego przedziału wiekowego.

Badaniu i ocenie podlegają:

 • rozwój ruchowy dziecka;
 • percepcja;
 • sferę poznawcza;
 • samodzielność;
 • komunikowanie się i mowę;
 • funkcje behawioralne oraz wiedza;
 • zdolność uczenia się;
 • zdolności motoryczne – motoryka mała (np. sprawność rąk) oraz motoryka duża (jak ogólny poziom rozwoju fizycznego);
 • spostrzeganie i koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • sfera emocjonalno-społeczna.

Korzyści z oceny prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci testem KORP

Test KORP pozwala szybko dostrzec wszelkiego rodzaju opóźnienia i dysharmonie rozwojowe, a także ocenić stan ich zaawansowania. Na tej podstawie psycholog, może łatwiej i skuteczniej dobrać sposób leczenia oraz rehabilitacji zaburzonych sfer lub sfery rozwoju.

Wyniki uzyskane z testu pokazują, na jakim etapie czy poziomie rozwoju znajduje się dziecko i ułatwiają dobranie metod wspomagania rozwoju.

Testy do diagnozy funkcjonalnej rozwoju (testy KORP) są wykonywane w naszej poradni Małe Misie

Decydując się na wykonanie testu KORP w naszej poradni Małe Misie w Warszawie, zyskujesz bardzo dużo.

Przede wszystkim otrzymujesz pewność, że badanie zostanie przeprowadzone prawidłowo. Testy wykonywane są przez doświadczonych diagnostów. Jest to zespół interdyscyplinarny odpowiednio przeszkolonych w tym zakresie specjalistów, którzy dbają o najwyższą jakość badań.

Po drugie w naszej poradni przeprowadzamy szczegółowe testy KORP. Dzięki temu uzyskujemy kompleksową ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka. Jeśli po analizie wyników badań okaże się, że dziecko potrzebuje wsparcia w określonej sferze rozwoju, wówczas łatwiej jest dobrać odpowiednią metodę pomocy wielospecjalistycznej. To z kolei gwarantuje jej wysoką skuteczność.

Każde badanie jest uzupełniane wywiadem z rodzicami, co pozwala na otrzymanie jeszcze dokładniejszej oceny rozwoju dziecka w najważniejszych obszarach.

W trakcie badań dziecko nie jest narażane na stres. Nasz zespół specjalistów doskonale wie, jak postępować z małymi pacjentami, aby zapewnić im komfort, poczucie bezpieczeństwa oraz zadbać o ich dobre samopoczucie, a tym samym zachęcić do współpracy. Dla nas samopoczucie dziecka stawiamy na pierwszym miejscu!