Test Stanford-Binet to narzędzie diagnostyczne umożliwiające przeprowadzenie pomiaru poziomu inteligencji u człowieka. W trakcie testu osoba badana rozwiązuje rozmaite zadania i odpowiada na różne pytania. Wyniki testu są przeliczane na wskaźnik IQ (Intelligence Quotient), który jest miarą poziomu inteligencji danej osoby w porównaniu do populacji referencyjnej.

Ten psychometryczny test inteligencji stosowany jest w celu oceny zdolności poznawczych, umiejętności intelektualnych oraz potencjału intelektualnego dzieci.

Poradnia Małe Misie to miejsce, w którym Test Stanford-Binet przeprowadzany jest przez doświadczonych specjalistów, posiadających wiedzę i niezbędne kompetencje do efektywnego posługiwania się tym narzędziem.

Test inteligencji dla dzieci jest używany nie tylko w psychologii klinicznej do diagnozowania zaburzeń rozwojowych i intelektualnych, ale również w edukacji do identyfikacji uczniów o wyjątkowych zdolnościach lub potrzebach specjalnych.

Skontaktuj się z poradnią Małe Misie i umów swoje dziecko na Test Stanford-Binet u jednego z naszych specjalistów.