Małe Misie to przedszkole prowłączające, to edukacja inkluzywna, to pedagogika humanistyczna.

Dla nas  każde dziecko jest wyzwaniem. Dziecko powinno uczyć się – bawiąc się i bawić się – ucząc. Oznacza to, że proces nauczania powinien być związany z zabawą. Pracą dzieci jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko co robią.
Dzięki codziennym kontaktom z literaturą, muzyką, teatrem, spotkaniami ze sztuką potrafią okazywać najpiękniejsze uczucia: miłość, szacunek, troskę o innych. Opowiadają o swoich wrażeniach i emocjach, rozwijają zdolności twórcze i ekspresyjne.
Podczas zajęć wykorzystywane  są metody proponowane przez pedagogikę zabawy, a jej najważniejsze założenia to: dobrowolność – decydowanie o swojej aktywności w atmosferze wolnej od nakazów ; wychowawca jedynie zachęca, zaprasza do uczestnictwa w zabawie ;
Unikamy rywalizacji – rezygnujemy  z podziału na zwycięzcę i przegranych , uczymy współpracy i współdziałania z innymi.

Różnorodność środków wyrazu – umożliwia nam przekazywanie treści i emocji poprzez oddziaływanie na różne zmysły, mając na uwadze indywidualne potrzeby    i możliwości dzieci.

Podczas zajęć wykorzystujemy wszystkie zmysły, ruch, dotyk , gest , taniec , malowanie , lepienie,   pantomimę- teatr.

„Sztuka pozwala dotknąć tego, co niedotykalne. Zmierzyć się z tym, co niemierzalne, zobaczyć to, co ukryte głęboko w nas…”

W przedszkolu dzieci uczestniczą w  wiele ciekawych wycieczkach, wyprawach, podczas, których odkrywają  piękno otaczającej przyrody, poznają świat, uczą się samodzielności.  Lubimy wyzwania. Wyruszyliśmy pendolino do Krakowa. To była  wycieczka…  ile radości i szczęścia.  Na peronie w Warszawie, gdy wysiadaliśmy to powitały nas gromkie brawa od rodziców:)   Zapraszamy do nas, na spotkania  ciekawych gości. Odwiedziła nas  Pani Barbara Ciemska, autorka książek dla dzieci i rodziców, czy Pani Dorota Dziamska, która  wprowadziła do naszego  przedszkola elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii “Edukacja przez ruch”.  Autorka programu jest jednym z najbardziej znanych i doświadczonych metodyków nauczania w Polsce oraz twórczynią licznych pomocy pedagogicznych dla nauczycieli i książek dla dzieci,  szkoliła  nasz personel i dzieliła się z nami cennymi radami. Narzędziem edukacji przez ruch jest koło integracji sensorycznej, czyli koło zintegrowanego ruchu organizmu. Edukacja przez ruch wykorzystuje trzy podstawowe formy aktywności dzieci: 1.ćwiczenie – doskonali poszczególne funkcje organizmu,  np. kreślenie, tupanie, skakanie. 2.zabawę – np.w zabawie„Deszcz nad miastem”- dzieci chodzą wokół stołu, kreślą rytmicznie kropki ręką lewą i prawą 3.grę -składa się z kilku ćwiczeń wg. określonych zasad (np. ograniczenie czasu ich wykonania).

Dzieci zaspokoją swoją potrzebę aktywności ruchowej w swojej sali gimnastycznej, która znajduje się w najniższej części kondygnacji budynku.

Urządzenia  i przyrządy będą zachęcać do podejmowania aktywności ruchowej. Oczywiście wszystko pod opieką nauczyciela.

Na poznanie i doświadczanie świata przez zmysły pozwoli sala polisensoryczna, która również znajduje się w najniższej części kondygnacji budynku. Dzieci będą mogły zdobywać szczególne doświadczenia, których nie można doznać w życiu codziennym.

W Sali Doświadczania Świata znajdują się różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. W pomieszczeniu tym Dzieci poddawane będą wpływowi  różnorodnych bodźców dźwiękowych, świetlnych, zapachowych  i mechanicznych. Dominującymi elementami wyposażenia są przytłumione kolorowe światła,  fluorescencyjna gwiezdna ściana, domek lustrzany, światłowody. Całość sprawia wrażenie innego, fascynującego i zaskakującego świata.

Nasze cele to nabywanie wiedzy i umiejętności przez dziecko, samodzielność dziecka, integracja społeczna. To przede wszystkim likwidowanie barier miedzy dzieckiem ze specjalnymi potrzebami  a rówieśnikami.

Wierzymy w “leczący wpływ kontaktu między dwojgiem ludzi, oparty na akceptacji i szacunku, oraz w siłę leczącej bliskości”