Pobyt w przedszkolu powinien być dla dzieci okresem wzmożonego rozwoju, zabawy i poznawania świata. Odpowiednio przygotowany program edukacyjny, wykształceni, doświadczeni i empatyczni pedagodzy, ciekawe zajęcia artystyczne, wzbogacające świat dziecka — oto, czego oczekują od opieki przedszkolnej rodzice współczesnych maluchów. Przedszkole niepubliczne na Mokotowie “Małe Misie” zapewnia dzieciom zdrowy rozwój, rodzicom zaś daje pewność, że ich pociechy są w ciągu dnia w najlepszych rękach.

Artystyczne prywatne przedszkole na Mokotowie

Warszawskie przedszkole niepubliczne Małe Misie uczy w duchu inkluzywności, pedagogiki humanistycznej, która zakłada, że dzieci z różnymi potrzebami mogą spędzać czas razem, w jednej grupie i tym samym harmonijnie się rozwijać.

W Małych Misiach każde dziecko uczy się, bawiąc i bawi, ucząc. Ma czas na to, by poznawać otaczający go świat poprzez kontakt z rówieśnikami, nauczycielami, ale także z twórcami sztuki. Dzieci w artystycznym przedszkolu codziennie stykają się z literaturą, malarstwem, muzyką, teatrem, a w ten sposób poznają także świat emocji, takich jak miłość, troska, szacunek. Otwierają się na innych, wyrażają także siebie, rozwijając swoje twórcze zdolności.

Dla nas  każde dziecko jest wyzwaniem. Dziecko powinno uczyć się – bawiąc się i bawić się – ucząc. Oznacza to, że proces nauczania powinien być związany z zabawą. Pracą dzieci jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko co robią.
Dzięki codziennym kontaktom z literaturą, muzyką, teatrem, spotkaniami ze sztuką potrafią okazywać najpiękniejsze uczucia: miłość, szacunek, troskę o innych. Opowiadają o swoich wrażeniach i emocjach, rozwijają zdolności twórcze i ekspresyjne.

W naszym niepublicznym przedszkolu uczymy przez zabawę

Podczas zajęć w naszym prywatnym przedszkolu, wykorzystywane są zabawy oparte o metody proponowane przez pedagogikę, a jej najważniejsze założenia to:

  • dobrowolność – decydowanie o swojej aktywności w atmosferze wolnej od nakazów ; wychowawca jedynie zachęca, zaprasza do uczestnictwa w zabawie,
  • unikanie rywalizacji – rezygnujemy  z podziału na zwycięzcę i przegranych , uczymy współpracy i współdziałania z innymi,
  • różnorodność środków wyrazu – umożliwia nam przekazywanie treści i emocji poprzez oddziaływanie na różne zmysły, mając na uwadze indywidualne potrzeby i możliwości dzieci.

Podczas zajęć wykorzystujemy wszystkie zmysły – ruch, dotyk, gest, taniec , malowanie, lepienie,  pantomimę, teatr.

„Sztuka pozwala dotknąć tego, co niedotykalne. Zmierzyć się z tym, co niemierzalne, zobaczyć to, co ukryte głęboko w nas…”

W niepublicznym przedszkolu “Małe Misie” dzieci uczestniczą w ciekawych wycieczkach, wyprawach, podczas, których odkrywają  piękno otaczającej przyrody, poznają świat, uczą się samodzielności. 

Lubimy wyzwania. Wyruszyliśmy pendolino do Krakowa. To była  wycieczka…  ile radości i szczęścia.  Na peronie w Warszawie powitały nas gromkie brawa od rodziców :).  

Zapraszamy do nas, na spotkania  ciekawych gości. Odwiedziła nas Pani Barbara Ciemska, autorka książek dla dzieci i rodziców, czy Pani Dorota Dziamska, która  wprowadziła do naszego  przedszkola elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii “Edukacja przez ruch”.  Autorka programu jest jednym z najbardziej znanych i doświadczonych metodyków nauczania w Polsce oraz twórczynią licznych pomocy pedagogicznych dla nauczycieli i książek dla dzieci. Podczas swojej wizyty szkoliła  nasz personel i dzieliła się z nami cennymi radami.

Narzędziem edukacji przez ruch jest koło integracji sensorycznej, czyli koło zintegrowanego ruchu organizmu.

Edukacja przez ruch wykorzystuje trzy podstawowe formy aktywności dzieci:

1. Ćwiczenie – doskonali poszczególne funkcje organizmu,  np. kreślenie, tupanie, skakanie.

2. Zabawę – np. w zabawie „Deszcz nad miastem”, dzieci chodzą wokół stołu, kreślą rytmicznie kropki ręką lewą i prawą.

3. Grę – składa się ona z kilku ćwiczeń wg określonych zasad (np. ograniczenie czasu ich wykonania).

Co Twoje dziecko otrzyma w naszym przedszkolu oprócz profesjonalnej opieki?

Dzieci zaspokoją swoją potrzebę aktywności ruchowej w swojej sali gimnastycznej, która znajduje się w najniższej części kondygnacji budynku.

Urządzenia  i przyrządy będą zachęcać do podejmowania aktywności ruchowej. Oczywiście wszystko pod opieką nauczyciela.

Na poznanie i doświadczanie świata przez zmysły pozwoli sala polisensoryczna, która również znajduje się w najniższej części kondygnacji budynku. Dzieci będą mogły zdobywać szczególne doświadczenia, których nie można doznać w życiu codziennym.

W Sali Doświadczania Świata znajdują się różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. W pomieszczeniu tym rozwój dziecka będzie indukowany poprzez wpływ różnorodnych bodźców dźwiękowych – świetlnych, zapachowych  i mechanicznych. Dominującymi elementami wyposażenia są przytłumione kolorowe światła,  fluorescencyjna gwiezdna ściana, domek lustrzany, światłowody. Całość sprawia wrażenie innego, fascynującego i zaskakującego świata.

Nasze cele to nabywanie wiedzy i umiejętności przez dziecko, samodzielność dziecka, integracja społeczna. To przede wszystkim likwidowanie barier miedzy dzieckiem ze specjalnymi potrzebami  a rówieśnikami.

Wierzymy w “leczący wpływ kontaktu między dwojgiem ludzi, oparty na akceptacji i szacunku, oraz w siłę leczącej bliskości”

Przedszkole niepubliczne w Warszawie

Mokotów to dzielnica, w której powstało przedszkole niepubliczne z wyjątkowym podejściem do dzieci z różnych domów i z wieloma potrzebami. Czerpiąc z modelu edukacji inkluzyjnej, pomysłodawcy przedszkola stworzyli taki system edukacji, który zakłada, że wszystkie dzieci mają taki sam dostęp do wiedzy. Z uwagą i szacunkiem traktowani są także ci podopieczni, którzy mają trudności w kontaktach z rówieśnikami albo nie są w pełni sprawni fizycznie czy umysłowo. Edukacja inkluzyjna dąży do tego, by dzieci z różnymi problemami rozwojowymi nie były izolowane i należały do jednej wspólnoty z dziećmi rozwijającymi się w prawidłowym tempie. W ten sposób też uczą się dzieci w pełni zdrowe, które na co dzień nie mają problemów z nawiązywaniem kontaktów. Poznają różnorodność świata i oswajają się z faktem, że każdy człowiek jest inny i każdemu należy się szacunek.

Rozwijamy pasje i talenty Twojego dziecka

Każde dziecko ma jakiś talent i jest otwarte na rozwój. Niestety nieumiejętne nauczanie sprawia, że młodzi ludzie nie podążają za swoimi marzeniami. W warszawskim przedszkolu prywatnym Małe Misie zapewniamy taką opiekę dzieciom, by miały one częsty kontakt ze sztuką nie tylko jako widzowie, ale także jako twórcy. Dzieci mogą swobodnie malować, rysować, śpiewać, tańczyć, są zachęcane do ekspresji i wyrażania swoich emocji. Mają prawo śmiać się, ale i smucić. Cały czas są otoczone opieką i zrozumieniem. Przedszkole organizuje także spotkania z artystami oraz atrakcyjne wycieczki, podczas których maluchy mogą przeżyć wspaniałe chwile w towarzystwie kolegów i opiekunów.

Lokalizacja naszego przedszkola niepublicznego w Warszawie: