Kadrę pedagogiczną Żłobka i Przedszkola Małe Misie tworzy zespół wykształconych, kreatywnych i odpowiedzialnych opiekunów, nauczycieli,  pedagogów specjalnych i pielęgniarek. Tworzą oni Zespół, który angażuje się w życie Małego Człowieka. To doświadczeni specjaliści, którzy są w pełni gotowi do pracy w grupach integracyjnych. Aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia profilaktyki dziecięcej, pedagogiki specjalnej, dydaktyki w zakresie rozwijania zainteresowań, uzdolnień  i sprawdzania postępów rozwoju Dziecka.

 

Mgr Ewelina Kuźlik. Dyrektor Żłobka i Przedszkola. Nauczyciel przedszkolny i pedagog specjalny, pracownik socjalny o specjalizacji zarządzanie pracą socjalną, współzałożycielka Małych Misiów. Od 20 lat pracuje z dziećmi. Praktykę zawodową zaczynała jako prywatna opiekunka do dzieci, potem nauczyciel w  przedszkolu, domu dziecka, pracownik socjalny w jednym z warszawskich MOPS,animator zajęć dla małych dzieci. Dalszy rozwój i doskonalenie zawodowe zdobywa na szkoleniach specjalistycznych z zakresu edukacji, psychologii, zarządzania placówką oświatową, np. Praca placówki w świetle ostatnich zmian w prawie oświatowym, Zagadnienia prawne dla niepublicznych placówek oświatowych, Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna starszych przedszkolaków oraz małych uczniów, Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania wg prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, Szkolenie w zakresie komunikacji Nauczyciel –Rodzic. Brała aktywny Udział w Ogólnopolskim Kongresie Dyrektorów Przedszkoli. Uczestniczyła w konferencjach i warsztatach, np. Dziecko-wspólny projekt, Placówka- Rodzice-Poradnia, Integracja na rzecz najmłodszych. Warsztaty wspomagania rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym zgodnie z zasadami glottodydaktyki. „ Chciałabym, żeby do Małych Misiów przychodziły dzieci po to, aby się wesoło bawić, aby upaćkać się farbą, aby w prosty dla siebie sposób zostały wprowadzone w tajemniczy świat, aby miały wsparcie i wskazówki od cudownych Opiekunek i Nauczycieli. Aby czuły się bezpieczne i kochane!-” Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i satysfakcję. Na zdjęciu z córeczką, która była Małym Misiem w naszym Żłobku.

Mgr Małgorzata Prokopiuk. Dyrektor Przedszkola. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczyciel przedszkolny. Swoja wiedzę i umiejętności stara się ciągle pogłębiać poprzez liczne kursy, szkolenia, warsztaty, np.: Prawo rodzinne,  „Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym”, „Makaton program rozwoju komunikacji” , a także konferencje np.: Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, „Integracja dla edukacji”. „Kocham dzieci, uwielbiam ich ciekawość świata, ciągłą gotowość do poznawania nowych rzeczy. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i ogrom satysfakcji, kiedy patrzę jak się zmieniają, dorastają na moich oczach”. W swojej pracy zawodowej kieruje się słowami J. Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 

Mgr Dagmara Janiec. Koordynator ds kształcenia specjalnego. Psycholog, pedagog specjalny, nauczyciel przedszkolny. Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS o kierunku psychologia. Ukończyła studia podyplomowe: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (oligofrenopedagogika)”, „Przygotowanie pedagogiczne”, „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju” oraz „Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej”.  W 2018 dołączyła do zespołu Małych Misiów,  gdzie prowadzi zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe. W swojej pracy łączy podejście behawioralne i rozwojowe. Uważa, że do każdego dziecka trzeba podejść  indywidualnie, dlatego powinno się łączyć różne metody i techniki pracy, tak aby  jak najlepiej wspomóc dziecko. W swojej pracy wykorzystuje metody: Trening Umiejętności Społecznych, Terapia ręki, R.R.W. Sherborne, Poranny krąg oraz wiele innych.  Swoja wiedzę i umiejętności stara się pogłębiać poprzez kursy, szkolenia, warsztaty np.: „Trening toaletowy dzieci z ASD”,  „Wspomaganie zasypiania i samodzielny sen u dzieci z ASD”, „Nauka regulacji emocji”, „Zaburzenia psychiczne u dzieci”. W pracy stara się pracować w myśl słów Janusza Korczaka-  „Nie oczekuj, że Twoje dziecko będzie takie, jakim Ty chcesz, żeby było. Pomóż mu stać się sobą, a nie Tobą.”