W poradni Małe Misie w Warszawie skupiamy się na kompleksowej opiece nad dziećmi i ich rodzicami. Jednym z istotnych elementów naszej pracy jest diagnoza psychologiczna dziecka, którą przeprowadzają doświadczeni psychologowie dziecięcy.

Diagnoza psychologiczna to proces oceny rozwoju dziecka, dzięki któremu możliwe jest zidentyfikowanie zarówno wybitnych uzdolnień, jak i ewentualnych trudności. Diagnoza przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych psychologów, którzy wykorzystują różnorodne narzędzia i techniki, aby uzyskać pełny obraz rozwoju dziecka.

Proces ten obejmuje między innymi wywiad z rodzicami, obserwację dziecka i testy psychologiczne dopasowane do wieku badanego.

Diagnoza psychologiczna wykonywana jest przez doświadczonego psychologa dziecięcego

W poradni Małe Misie zatrudniamy doświadczonych psychologów dziecięcych, którzy posiadają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi. To gwarantuje rzetelną i profesjonalną diagnozę, której celem jest zrozumienie potrzeb i trudności dziecka oraz dostosowanie odpowiedniego planu terapeutycznego.

Nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, by dziecko w gabinecie czuło się komfortowo i bezpiecznie. Dzięki temu uzyskane w ramach diagnozy wyniki są maksymalnie obiektywne i w pełni obrazują poziom rozwoju dziecka w poszczególnych sferach oraz trafnie wskazują potencjalne trudności.

Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci

Po wykonaniu diagnozy psychologicznej dziecka w wielu przypadkach wskazane jest zaprojektowanie i przeprowadzenie odpowiedniego procesu terapeutycznego. Nasza poradnia oferuje indywidualne sesje terapii psychologicznej, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Terapia psychologiczna dla dzieci ma na celu wesprzeć dziecko w tych obszarach, w których jest to potrzebne. Psycholog dziecięcy może pomóc dziecku między innymi w radzeniu sobie z emocjami i rozwijaniu zdolności interpersonalnych, a także redukować i niwelować różnego rodzaju trudności.