Aktualności

5.11 Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

“Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie”

Krasnoludki i nie tylko-księżniczki, Czerwony Kapturek, Krecik, elfy oraz inni nasi bajkowi przyjaciele. Ich prawdziwym domem jest BAJKA.

Z okazji Dnia Bajki zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego świętowania -czytania bajki o godzinie 11:45 ZOOM

 

Badania przesiewowe rozwoju naszych Dzieci.

Drodzy Rodzice,
uprzejmie informujemy, że w październiku przeprowadzone zostaną badania przesiewowe rozwoju naszych Dzieci.
Głównym celem badań jest profilaktyka, zapobieganie powstawaniu ewentualnych deficytów rozwojowych, zaburzeń oraz stymulowanie, wspomaganie rozwoju.
Panie w grupach przekażą Państwu odpowiednie oświadczenia, zgody.

Wsparcie oferowane przez psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Funkcjonowanie w dobie pandemii stawia przed nami nowe wyzwania. Pokonujemy wyzwania związane z własnymi emocjami, które mogą wpływać na relacje z bliskimi. Wszystkie te napięcia i sytuacje kryzysowe są spowodowane niepokojem o zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci i własne, przeciążeniem obowiązkami, a także brakiem przestrzeni, w każdym tego słowa znaczeniu.
Poniżej  link do informacji o wsparciu oferowanym przez psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Gotowi są udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego
w czasie kryzysu epidemiologicznego.

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Szanowni  Państwo,

w dniu 26 sierpnia 2020 r. (środa),o godz. 10.00 rozpocznie się wideokonferencja dla dyrektorów, organów prowadzących organizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,dotycząca organizacji roku szkolnego 2020/2021, w tym realizacji nadzoru pedagogicznego oraz stosowania wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Małe Misie wezmą udział w spotkaniu.

 

Program wychowania przedszkolnego 2020/2021 Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości.

 W roku szkolnym 2020/2021 Małe Misie będą realizować program Planeta dzieci.

Planeta dzieci to wyjątkowe miejsce dla wszystkich, dla których ważne są prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata. Wartości, które łączą ludzi, tworzą najlepsze środowisko do wszechstronnego i kreatywnego rozwoju, dają dobry start w dorosłe życie. Zapraszamy do udziału w niezwykłej przygodzie, która zaczyna się w przedszkolu. Cykl edukacyjny Planeta dzieci jest dla wszystkich grup wiekowych.

Planeta dzieci to zrównoważony rozwój dziecka i realizacja podstawy programowej:

  • wychowanie w duchu wartości,
  • nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu,
  • atrakcyjne zabawy z kodowaniem,
  • przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym i aplikacji Multiplaneta.”

Przygotowania do nowego roku żłobkowego i przedszkolnego.

Szanowni Państwo,
w Małych Misiach trwają przygotowania do nowego roku żłobkowego i przedszkolnego.
Będzie to rok szczególny. Wszystkich postawiono przed ogromnym wyzwaniem. Sytuacja epidemiczna, ograniczenia, które dotknęły prawdopodobnie każdego, skłoniły nas do poszukiwania nowych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę. Powodem są oczywiście ograniczenia wynikające z panującej pandemii i niepewna przyszłość. Niepokój i przygotowania na kolejne nieoczekiwane zmiany skłoniły nas do uaktualnienia obowiązujących dokumentów i dostosowania ich do nowej rzeczywistości.
W ostatnich miesiącach nowa sytuacja pokazała nam, że jest to niezbędne.
Nowa umowa obowiązywać będzie od 1.09.2020.
Umowa uwzględnia regulacje w związku ze stanem epidemii.
Z dniem 1.09 przywracamy w pełni stacjonarną opiekę, edukację i terapię.
Dokładając najwyższej staranności żłobek i przedszkole działają i będą działać w najwyższym reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Rodzice przyprowadzający dzieci do placówki powinni pamiętać o zachowaniu dystansu wynoszącego min. 2 m w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców. Dzieci nie powinny też zabierać do przedszkola swoich zabawek i innych przedmiotów.
Odprowadzając dziecko do placówki rodzic, opiekun nie może wejść do przestrzeni wspólnej placówki. Dziecko odprowadza tylko jedna, zdrowa osoba. Należy przy tym pamiętać o środkach ostrożności, takich jak maseczka, rękawiczki lub dezynfekcja rąk. Dzieci z objawami chorobowymi mają pozostać w domu, podobnie jak dzieci, w których domu jest osoba poddana kwarantannie lub izolacji. Postanowiliśmy ze względów bezpieczeństwa utrzymać ten sposób odbierania i przyprowadzania dzieci. Jest to dodatkowy sposób zabezpieczenia przed ewentualnym zakażeniem. Personel pomaga dziecku rozebrać się i wprowadza do sali, dziecko myje ręce mydłem i wodą przed wejściem w kontakt z pozostałymi dziećmi.  Podczas odbioru dziecka, rodzic informuje o swoim przybyciu telefonując do danej grupy i czeka aż pracownik placówki ubierze dziecko i przyprowadzi do drzwi wejściowych. W przypadku odbioru dziecka z terenu, zachowujemy odstęp min. 2 metry, rodzic  nie wchodzi na plac zabaw.
Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe czyścimy i dezynfekujemy co najmniej dwa razy każdego dnia. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji stosujemy zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta. Pracownikom placówki zapewniamy środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące.Szczególnie zwracamy uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
Został zakupiony specjalistyczny sprzęt do dezynfekcji placu zabaw i powierzchni w placówce: parownice zimnej pary, rozpylacze z nanosrebrem.
Robimy wszystko, żeby zminimalizować ryzyko zachorowania.
Apelujemy do Wszystkich o rozsądek.

W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, placówka  poddana zostanie zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej.