Aktualności

Wielkie Pasowanie w Jeżykach

Dziś Jeżyki zostały Przedszkolakami.

„Jestem sobie przedszkolaczek. Nie grymaszę i nie płaczę.
Na bębenku marsza gram: ram, tam, tam, ram, tam ,tam!”
Pasowanie na przedszkolaka to symboliczna uroczystość, która jest szczególnie ważna dla Dzieci, które dołączyły do grupy Jeżyki.
To wielkie emocje dla nas Wszystkich, to wspólne przeżywanie chwil radosnych i przyjemnych, które wzmacniają więzi przedszkolne.

16.11- Międzynarodowy Dzień Tolerancji

„…Ludzie są różni. Nigdy nie było i nie będzie kogoś takiego jak Ty czy ja. Każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny. Jesteśmy podobni i jednocześnie różnimy się. Jest to zupełnie naturalne. Miłość nie liczy chromosomów <3
Według Deklaracji UNESCO z 1995 roku, tolerancja oznacza, że „każdy ma wolny wybór przekonań i akceptuje fakt, że inni korzystają z takiej samej swobody”.
Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi:
 „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”
Według Deklaracji, podstawy tolerancji stanowią:
  * respektowanie cudzych praw i cudzej wolności:
  * uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi,
* umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych,
* otwarcie na cudze myśli i filozofię, nieodrzucanie nieznanego,
* uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę…”
Bądźmy razem a nie obok siebie, bo  to że jesteśmy różni to  znaczy, że jesteśmy silni!!!

Nowe miejsca w Akademii Małe Misie, szansą na dostęp do wysokiej jakości opieki przedszkolnej dla dzieci 3-4 l. RPMA.10.01.04-14-8325/17

„W dniu 10 października Akademia Małe Misie podpisała umowę z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie Projektu : „Nowe miejsca w Akademii Małe Misie, szansą na dostęp do wysokiej jakości opieki przedszkolnej dla dzieci 3-4 lat”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, oddziałania 10.1.4. Edukacja przedszkolna.

Głównym celem projektu realizowanego od maja 2018 do kwietnia 2019 jest zniwelowanie barier w dostępie do wysokiej jakości opieki przedszkolnej w gm. m. Warszawa poprzez stworzenie 40 miejsc wychowania przedszkolnego w Integracyjnym Przedszkolu Niepublicznym  Małe Misie.

 

Mazowsze

Teatrzyk pt.: „Cenne rady”

W  Małych Misiach będziemy gościć Teatr Lalek Bajka z przedstawieniem pt. „Cenne rady”. Celem bajki jest ukazanie zagrożeń na ulicy, przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
Akcja bajki rozgrywała się w kilku miejscach,tj. : w chatce Kozy i Kózki, w lesie u Czerwonego Kapturka oraz w pobliżu drogi. Bajka ma charakter pouczający, aby dzieci nie ufały obcym i nie nawiązywały z nimi znajomości oraz nie przyjmowały od nich prezentów.
7 listopada wtorek  godz. 15:00 Madalińskiego
9 listopada czwartek  godz. 15:00 Hawajska

Spotkanie z Rodzicami

19.10 godz.17:00 Omówienie nowych rozwiązań dotyczących kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Czekamy na nową ustawie o wsparciu dziecka i ucznia podkreślając, że w naszym przedszkolu i żłobku każde dziecko ma  zapewnione warunki do zabawy, nauki  i rozwoju zgodne z jego potrzebami.

Dzień Edukacji

Drodzy Nauczyciele, Opiekunowie, Terapeuci i wszyscy Pracownicy!!! Praca z Dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wymaga życzliwości, cierpliwości, zrozumienia i wypracowania własnych metod. Każde Dziecko to nowe wyzwanie. Życzymy Wam w dniu Waszego święta, abyście dobrze poznali siebie i swoich wychowanków. Jesteście wyjątkowi i niepowtarzalni. Jesteście przewodnikami. Dziękujemy za wszystko. Z najlepszymi życzeniami …..Małe Misie