Kadra

Kadrę pedagogiczną Żłobka i Przedszkola  Małe Misie tworzy zespół wykształconych, kreatywnych i odpowiedzialnych opiekunów, nauczycieli,  pedagogów specjalnych i pielęgniarek. Tworzą oni Zespół, który angażuje się w życie Małego Człowieka. To doświadczeni specjaliści, którzy są w pełni gotowi do pracy w grupach integracyjnych. Aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia profilaktyki dziecięcej, pedagogiki specjalnej, dydaktyki w zakresie rozwijania zainteresowań, uzdolnień  i sprawdzania postępów rozwoju Dziecka.

 

Mgr Ewelina Kuźlik, Dyrektor Żłobka i Przedszkola  – pedagog, pracownik socjalny o specjalizacji zarządzanie pracą socjalną, współzałożycielka Małych Misiów. Od 19 lat pracuje z dziećmi. Praktykę zawodową zaczynała jako prywatna opiekunka do dzieci, potem nauczyciel w szkole, przedszkolu, domu dziecka, pracownik socjalny w jednym z warszawskich MOPS, animator zajęć dla małych dzieci. Dalszy rozwój i doskonalenie zawodowe zdobywa na szkoleniach specjalistycznych z zakresu edukacji, psychologii, zarządzania placówką oświatową, np. Praca placówki w świetle ostatnich zmian w prawie oświatowym, Zagadnienia prawne dla niepublicznych placówek oświatowych, Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna starszych przedszkolaków oraz małych uczniów, Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania wg prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, Szkolenie w zakresie komunikacji Nauczyciel –Rodzic. Brała aktywny Udział w Ogólnopolskim Kongresie Dyrektorów Przedszkoli. Uczestniczyła w konferencjach i warsztatach, np. Dziecko-wspólny projekt, Placówka- Rodzice-Poradnia, Integracja na rzecz najmłodszych. Warsztaty wspomagania rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym zgodnie z zasadami glottodydaktyki. „ Chciałabym, żeby do Małych Misiów przychodziły dzieci po to, aby się wesoło bawić, aby upaćkać się farbą, aby w prosty dla siebie sposób zostały wprowadzone w tajemniczy świat, aby miały wsparcie i wskazówki od cudownych Opiekunek. Aby czuły się bezpieczne i kochane!-” Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i satysfakcję. Prywatnie mama Piotra lat 15 i Matyldy 4 lata. Na zdjęciu z córeczką, która była Małym Misiem w naszym Żłobku.
   DSC_0837 Mariola Ziółkowska – dyplomowana pielęgniarka, pracowała w Szpitalu Grochowskim na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej, gdzie codziennie zmagała się z ciężkimi przypadkami medycznymi. Następnie pracowała w Przychodni Rodzinnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej na warszawskiej Pradze.Kolejne lata poświęciła pracy z dziećmi.W Małych Misiach, na grupie Rybki pracuje już siedem lata. Praca z chorymi uwrażliwiła ją i sprawiła, że jest zawsze pogodna,uśmiechnięta i ciepła. Jest pełna optymizmu i chętna do pomocy. Młodszym koleżankom zawsze służy dobrą radą, a w swoją pracę wkłada dużo serca. Prywatnie jest doświadczoną mamą trójki (już dorosłych) dzieci.Uwielbia spędzać czas czytając ciekawe książki. Ma dużą empatią i cierpliwością zarówno dla dzieci jak i pracowników. Jest odpowiedzialna, szybko nawiązuje kontakty i zawsze stara się znaleźć wspólny język z najmłodszymi. Praca z dziećmi dodaje jej skrzydeł.
Mgr Klaudia Pacholska, koordynator Poradni psychologicznej funkcjonującej w Małych Misiach, psycholog dziecięcy, pedagog specjalny w zakresie wczesnej interwencji. Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi i ich rodzicami. Na co dzień prowadzi terapię wspomagającą rozwój małych dzieci oraz pracuje w Poradni Autyzmu, gdzie wspiera rodziców dzieci z autyzmem. Jest autorką programu „Czuję patrzę słucham” stymulującego rozwój małego dziecka, realizowanego w naszym żłobku.
Aneta_Kopec mgr Aneta Joanna Kopeć– pedagog specjalny. Absolwentka studiów pierwszego stopnia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na kierunkach: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie oraz pedagogika wczesnoszkolna, studia drugiego stopnia na tej samej uczelni na kierunku: pedagogika korekcyjno- kompensacyjna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako terapeuta dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Obecnie pracuje jako nauczyciel w przedszkolu terapeutycznym, prowadząc grupę dzieci z autyzmem oraz jako terapeuta w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Współtwórczyni szkolenia ,, Milczenie nie zawsze jest złotem – kilka słów o komunikacji pozawerbalnej. ‘’ Swoja przygodę z komunikacją alternatywną, która trwa do dziś rozpoczęła 6 lat temu, jako wolontariuszka w WTZ. Ciężko pracuje i nigdy się nie poddaje. „Prawdziwym testem dojrzałości człowieka jest to, jak zachowuje się on w obliczu niepełnosprawności drugiego człowieka.” Ona zdaje ten egzamin na szóstkę z plusem- tak mówią nasi Rodzice.           
             160_F_49502896_x3uBQrF7HjUS4K7LlV2EE7HsfebBgjiUMgr Eva Piłat, o mnie: ” Jestem Polką urodzoną w Wenezueli, gdzie ukończyłam liceum i szkołę muzyczną.  Mieszkałam tam  1 6 lat, a do Polski przyjechałam na studia i już tutaj zostałam. 
Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Warszawie na wydziale instrumentalnym (fortepian) i studiów podyplomowych z muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie. Od drugiego roku studiów prowadzę z dziećmi zajęcia nauki gry na fortepianie, rozszerzając później swoją działalność o prace z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzę też zajęcia rytmiczne i umuzykalniające w żłobkach i przedszkolach.
Dziesięć lat temu zetknęłam się z autyzmem, rozpoczęłam wtedy pracę jako wolontariuszka z dzieckiem z tym zaburzeniem metodą opcji. Od tamtego momentu praca z dziećmi autystycznymi stała się moją pasją. W trakcie studiów muzykoterapii wyjechałam do Vancouver w Kanadzie gdzie szkoliłam się w tym kierunku. Miałam wtedy możliwość poznać skuteczność działania muzykoterapii i przekonać się o istocie tej formy terapii.Jestem przekonana o tym, że najlepszą drogą do sukcesu w terapii z dzieckiem autystycznym jest budowanie z nim relacji w atmosferze całkowitej akceptacji. Taka postawa pomaga wzbudzić w dziecku naturalną potrzebę kontaktu, a w tym przypadku poprzez muzykę. Prywatnie jestem mamą dwójki przedszkolaków.”160_F_41243488_Eff28T3a2wwb0j7YryufsJsX3InAZx4e
Danuta Bellaby prowadzi w Małych Misiach zajęcia języka angielskiego.
Absolwentka studiów technicznych z tytułem magistra inżyniera. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu metodyki nauczania języków obcych i od ponad 16 lat z powodzeniem uczy angielskiego w firmach, szkołach językowych, przedszkolach, żłobkach. Zajmuje się także tłumaczeniami, głównie z zakresu medycyny i nauk biologicznych. Jest też absolwentką Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Warszawie w klasie gitary klasycznej.  Wykształcenie muzyczne wykorzystuje w pracy z dziećmi przy nauce języka obcego. Prywatnie żona Anglika  i mama dwójki nastolatków.
„Najskuteczniejszą metodą nauki języka u bardzo małych dzieci jest tzw. metoda „zanurzenia” w języku obcym. Prowadzący komunikuje się z dziećmi tylko w języku dla nich nowym. Na podstawie obrazków, gestów, mimiki dzieci świetnie wyłapują całe zwroty i zdania bez potrzeby tłumaczenia ich na język rodzimy. Metoda taka jest bardzo naturalna- w ten sposób uczą się języka dzieci w rodzinach dwujęzycznych.
Mgr Maria Wijata- fizjoterapeutka i terapeutka Integracji Sensorycznej.
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończone studia magisterskie
na kierunku fizjoterapia. Ukończony kurs Integracji Sensorycznej I° i II° dający uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. W swojej długoletniej praktyce zawodowej pracowała
z dziećmi w różnym wieku, z różnorodnymi schorzeniami i deficytami w placówkach integracyjnych,
w poradni neurologicznej dla dzieci oraz w gabinecie terapii dziecięcej, Dysponuje dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, z dystrofią, z miopatiami, wadami genetycznymi, Zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, przepukliną oponowo-rdzeniową, z wadami postawy, deficytami integracji sensorycznej i innymi schorzeniami. Stara się aby Integracja Sensoryczna była nie tylko terapią ale także przyjemnością i świetną zabawą. W swojej pracy współpracuje z innymi specjalistami oraz
z rodzicami, bo to oni najlepiej znają swoje pociechy.
Doskonaląc ciągle swoje umiejętności i kwalifikacje uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach. Najważniejsze z nich to:
– szkolenie „Stosowana Analiza Zachowania”
Metody pracy z dziećmi z autyzmem.
– Kurs podstawowy koncepcji PNF oraz kurs PNF w skoliozach,
– Kurs podstawowy Kinesiology Taping
– szkolenie z zakresu ortoptyki oraz w zakresie pracy nad niezintegrowanymi
odruchami pierwotnymi,
– Szkolenie „Trudne zachowania-pozytywne podejście” i wiele innych…
Mgr Agnieszka Prokopiuk- fizjoterapeutka
Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia. Kocha dzieci, uwielbia ich chęć do zabaw i ciekawość świata, dlatego praca z nimi jest jej pasją. W codziennej pracy nie pozwala sobie na nudę i z entuzjazmem organizuje dzieciom zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne. Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu dzieci stara się kształtować ich umiejętności ruchowe i dbać o prawidłową postawę i harmonijny rozwój. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi uzupełniała uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Jest terapeutką integracji sensorycznej I°, ukończyła„Wczesną interwencję. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”, oraz kursy: I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne, Terapia Ręki, studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej. Największą satysfakcję sprawia jej obserwowanie postępów i osiągnięć podopiecznych.
Mgr Michał Masłoń – muzyk, pedagog, animator kultury, absolwent wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Studium Pedagogicznego. Od ponad trzech lat oprócz działalności scenicznej prowadzi działalność pedagogiczną. Współpracował z Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie, gdzie pełnił funkcję nauczyciela śpiewu. W pracy tej zdobył awans zawodowy – tytuł nauczyciela kontraktowego. Jednocześnie rozpoczął pracę jako nauczyciel rytmiki. Najpierw w Częstochowie, a później już w Warszawie. Nawiązał współpracę z wieloma żłobkami i przedszkolami. Ze Żłobkami „Małe Misie” współpracuje już dwa lata. Muzykę ma w sobie i wykorzystuje ją na różne sposoby, by pomagać ludziom, którzy tego potrzebują. Dzieci są szczęśliwe słuchając jego śpiewu, oczarował też naszych Rodziców. W 2013 podwyższył swe kwalifikacje zawodowe, kończąc kurs oligofrenopedagogiki. Obecnie prowadzi rytmikę i muzykoterapię, wchodzi w skład Zespołu WWRD ( www.michalmaslon.eu)
DSC_0837

Mariola Ziółkowska – dyplomowana pielęgniarka, pracowała w Szpitalu Grochowskim na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej, gdzie codziennie zmagała się z ciężkimi
przypadkami medycznymi. Następnie pracowała w Przychodni Rodzinnej
Podstawowej Opieki Zdrowotnej na warszawskiej Pradze.
Kolejne lata poświęciła pracy z dziećmi.W Małych Misiach, na grupie Rybki
pracuje już siedem lata. Praca z chorymi uwrażliwiła ją i sprawiła, że
jest zawsze pogodna,uśmiechnięta i ciepła. Jest pełna optymizmu i chętna do
pomocy. Młodszym koleżankom zawsze służy dobrą radą, a w swoją pracę wkłada
dużo serca. Prywatnie jest doświadczoną mamą trójki (już dorosłych)
dzieci.Uwielbia spędzać czas czytając ciekawe książki. Ma dużą empatią i cierpliwością zarówno dla dzieci jak i pracowników. Jest odpowiedzialna, szybko nawiązuje kontakty i zawsze stara się znaleźć wspólny język z najmłodszymi. Praca z dziećmi dodaje jej skrzydeł.

Małgorzata PietrusiakMgr Małgorzata Pietrusiak jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego wydziału Psychologii. Od 2004 roku należy do Krakowskiego Koło Psychoanalizy Lacanowskiej. Od 2009 roku pracuje jako psycholog w Specjalistyczna Poradni Rodzinnej na Bielanach. Zajmuje się tam konsultacją psychologiczną dzieci (przeważnie dzieci od 0 do 14 roku życia) oraz ich rodziców, prowadzeniem psychoterapii dzieci i ich opiekunów oraz spotkaniami psychoedukacyjnymi dla rodziców. Małgorzata Pietrusiak skończyła Kurs Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej – w Laboratorium Psychoedukacji, od 1989 roku kształci się w Psychoanalizie Lacanowskiej . Małgorzata Pietrusiak odbyła staż kliniczny w Ośrodku Od do Do oraz wolontariat w Oddziale terapii Dziecka w środowisku; uczestniczyła także w seminarium obserwacji niemowląt organizowanym przez Instytut Hanny Segal. Małgorzata Pietrusiak pasjonuje się psychoanalizą lacanowską, bardzo lubi pracę z dziećmi. Swoje pracę poddaję superwizji i ciągle rozwija się i doskonali swoje umiejętności jako psychoanalityk. Małgorzata Pietrusiak oprócz tego jest trenerem PTP, ma około dwudziestoletnie doświadczenie w pracy warsztatowej.

(Konsultacje dla rodziców, spotkania psycho-edukacyjne, psychoterapia dzieci lub opiekunów
psychoanaliza lacanowska dla dzieci lub opiekunów, warsztaty dla dzieci 4-5 jak ułatwić myślenie? z wykorzystaniem elementów plastyki,warsztaty dla rodziców wpływ rodziców na dzieci – waga słów i przekazów)
CCF20151213_00000
Mgr  Magdalena Gruszczyńska – Łukasik. Pedagog przedszkolny, nauczyciel prowadzący grupę przedszkolną. Koordynuje pracą Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Pracę z małymi dziećmi rozpoczęła w roku 2008 jako wolontariuszka w Domu Małego
Dziecka na oddziale dzieci niepełnosprawnych w wieku od 2 m-cy do 2,5 lat. Swą wiedzę i umiejętności stara się pogłębiać poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia m.in. udział w autorskim warsztacie pt.: „Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, „Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”, „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem”, „Wspólnie dbamy o dietę dzieci w wieku 6-36 miesięcy”, uczestniczyła w warsztacie opartym na metodzie Marshalla B. Rosenberga „Porozumienie bez przemocy”. Współtworzyła Autorski Program Adaptacji Przedprzedszkolnej -APAP. Praca z dziećmi napędza ją do działania, powoduje, że każdy dzień obfituje w nowe doświadczenia – tu nie ma czasu na nudę. Jej pasją jest drama jako narzędzie pracy z dziećmi i młodzieżą. Radość dzieci ze wspólnych zabaw, utwierdza ją w przekonaniu, iż wybrała właściwy zawód. Prywatnie mama niezwykle energicznej i żywiołowej 3-letniej  Zuzi.
Mgr Ewelina KuźlikDSC_0837Mgr Klaudia Pacholska Mgr Magdalena Warakomska – PochodyłaMgr Michał Masłońuser-avatar50x50Anna Popławska