Niech żyje bal… 28.02-grupa Misie

28.02-„Ostatki”-ostatni dzień karnawału, przede wszystkim Tłusty Czwartek  w grupie Misie bal….a w przedszkolu słodki dzień.

„Tradycja jest najważniejsza, a obcowanie z nią małych dzieci może przynieść wspaniałe efekty. Od najmłodszych lat powinno się dawać dzieciom możliwość poznawania tradycji i cieszenia się nią.”