Projekt UE/ rekrutacja/ praca w ramach projektu

W dniu 10 października Akademia Małe Misie podpisała umowę z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie Projektu „Nowe miejsca w Akademii Małe Misie, szansą na dostęp do wysokiej jakości opieki przedszkolnej dla dzieci 3-4l”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałania 10.1.4. Edukacja przedszkolna.

Głównym celem projektu realizowanego od stycznia 2018 do sierpnia 2019 jest zniwelowanie barier w dostępie do wysokiej opieki przedszkolnej w gm. m. Warszawa poprzez stworzenie 40 miejsc wychowania przedszkolnego w integracyjnym przedszkolu Akademia Małe Misie w szczególności:

  • Stworzenie nowoczesnego zaplecza umożliwiającego objęcie wsparciem minimum 40 dzieci, w tym 6 dzieci niepełnosprawnych
  • Rozwinięcie przez nauczycieli przedszkola deficytowych kompetencji, umożliwiających efektywną realizację założeń podstawy programowej w placówce integracyjnej.
  • Podniesienie wśród uczęszczających dzieci kluczowych kompetencji poprzez realizację programu zajęć dodatkowych,
  • Zniwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci niepełnosprawnych w oparciu o wysokiej jakości zajęcia terapeutyczno – rewalidacyjne

Wartość projektu:                    1 278 831,78 PLN
Wartość dofinansowania:         1 023 065,42 PLN

W dniu 14.02.2018 rozpoczęliśmy rekrutację do przedszkola.  Szczegóły w aktualnościach.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Ogłaszamy nabór na nowe stanowiska pracy. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych pedagogów  do współpracy. Mile widziana wielokierunkowość tj. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu oraz  uprawnienia do prowadzenia zajęć dodatkowych. Szukamy osób komunikatywnych, dyspozycyjnych, odpowiedzialnych i sumiennych. Zapraszamy.

17.09. godz. 17:30 -spotkanie z Rodzicami dzieci z grup: Myszki i Jeżyki

18.09 godz. 17:30 -spotkanie z Rodzicami dzieci z grup:Biedronki i Żabki

Ogłaszamy  dodatkowy nabór- jedno wolne miejsce od 01.04.2019 dla dziecka w wieku 4 lata

Mazowsze