Projekt UE/ rekrutacja/ praca w ramach projektu

Zakończenie projektu „Nowe miejsca w Akademii Małe Misie, szansą na dostęp do wysokiej jakości opieki przedszkolnej dla dzieci 3-4l” 31.05.2019

Do Przedszkola Małe Misie  w ramach projektu  trafiały dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Dzieci, które wymagały większej uwagi i troski ze strony personelu ale też potrzebowały przebywania w stymulującym je środowisku.

Codzienne zabawy, zajęcia terapeutyczne, zajęcia dodatkowe, nauka samodzielności, docenianie nawet najmniejszych sukcesów, sprawiały, że nasze Przedszkolaki  robiły  ciągłe postępy. Zaczynały wspólnie bawić się, chętnie brały udział w zajęciach. Deficyty w ich rozwoju powoli zmniejszały się.

Nauczyciele i terapeuci  dbali o różnorodność doznań w ciągu dnia. Jest to ważne  we wczesnym okresie życia. Dziecku z zaburzeniami rozwojowymi trzeba  pomóc, wspierać i  intensywnie stymulować.

Po roku zabaw i zajęć w przedszkolu Małe Misie dzieci są samodzielne, odważne  i radosne.

Ogłoszenie z dn. 04.05.2019!!! Zapytanie ofertowe na dostarczenie wyposażenia Przedszkola:

zabawki i zestaw zabawek przestrzennych, zestaw zabawek – jeździki, pomoce edukacyjne- gabinety terapetyczne w ramach Projektu „Nowe miejsca w Akademii Małe Misie, szansą na dostęp do wysokiej jakości opieki przedszkolnej dla dzieci 3 – 4 l.” 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 510035811, wyłonienie najkorzystniejszej oferty w dniu 10.05.2019.

W dniu 10 października Akademia Małe Misie podpisała umowę z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie Projektu „Nowe miejsca w Akademii Małe Misie, szansą na dostęp do wysokiej jakości opieki przedszkolnej dla dzieci 3-4l”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałania 10.1.4. Edukacja przedszkolna.

Głównym celem projektu realizowanego od stycznia 2018 do sierpnia 2019 jest zniwelowanie barier w dostępie do wysokiej opieki przedszkolnej w gm. m. Warszawa poprzez stworzenie 40 miejsc wychowania przedszkolnego w integracyjnym przedszkolu Akademia Małe Misie w szczególności:

  • Stworzenie nowoczesnego zaplecza umożliwiającego objęcie wsparciem minimum 40 dzieci, w tym 6 dzieci niepełnosprawnych
  • Rozwinięcie przez nauczycieli przedszkola deficytowych kompetencji, umożliwiających efektywną realizację założeń podstawy programowej w placówce integracyjnej.
  • Podniesienie wśród uczęszczających dzieci kluczowych kompetencji poprzez realizację programu zajęć dodatkowych,
  • Zniwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci niepełnosprawnych w oparciu o wysokiej jakości zajęcia terapeutyczno – rewalidacyjne

Wartość projektu:                    1 278 831,78 PLN
Wartość dofinansowania:         1 023 065,42 PLN

W dniu 14.02.2018 rozpoczęliśmy rekrutację do przedszkola.  Szczegóły w aktualnościach.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Ogłaszamy nabór na nowe stanowiska pracy. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych pedagogów  do współpracy. Mile widziana wielokierunkowość tj. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu oraz  uprawnienia do prowadzenia zajęć dodatkowych, znajomość języka angielskiego. Szukamy osób komunikatywnych, dyspozycyjnych, odpowiedzialnych i sumiennych. Zapraszamy.

17.09. godz. 17:30 -spotkanie z Rodzicami dzieci z grup: Myszki i Jeżyki

18.09 godz. 17:30 -spotkanie z Rodzicami dzieci z grup:Biedronki i Żabki

Ogłaszamy  dodatkowy nabór- jedno wolne miejsce od 01.04.2019 dla dziecka w wieku 4 lata.

 

Mazowsze