Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

Z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa (21.03.20202)
przesyłamy serdeczne pozdrowienia z projektem zrealizowanym
przez 47 wspaniały artystów śpiewających gestami polskiego Makatonu i
autorki polskiej wersji Makaton dr Bogusławy B. Kaczmarek.
Życzymy uśmiechu i wzruszenia.
https://www.facebook.com/watch/?v=224555418687906