Rekrutacja

Zgłoś dziecko do rekrutacji

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Małe Misie jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.

wyrażam zgodę

Beautiful smiling cute babyZapisy do Zespołu Żłobków Niepublicznych „Małe Misie” prowadzone są według poniżej opisanych zasad.

Rekrutacja do poszczególnych grup żłobkowych prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy. Jeśli w wybranej grupie są wolne miejsca – Państwa Dziecko może dołączyć do niej w dogodnej dla Państwa chwili.

Aby zapisać dziecko do Żłobka „Małe Misie” należy:

  • Przeprowadzić rozmowę informacyjną z Dyrektorem placówki
  • Podpisać umowę cywilnoprawną
  • Złożyć wypełnioną kartę informacyjną dziecka
  • Wpłacić wpisowe

Aby zapewnić Państwu wystarczająco dużo czasu na rozmowę i podpisywanie umowy, prosimy uprzejmie o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.