Tylko rok dla prywatnych żłobków

logo_prawo

„Nie będzie skrócenia okresu przejściowego dla prywatnych żłobków – zdecydowała sejmowa komisja. Prowadzący działalność polegającą na opiece nad dziećmi mogą działać na starych zasadach do kwietnia przyszłego roku, a nie do końca sierpnia”

Ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, tzw. ustawa żłobkowa, która weszła w życie w kwietniu 2011 r., wprowadziła trzyletni okres przejściowy dla prywatnych podmiotów, które prowadziły placówki opieki nad małymi dziećmi na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, bez konieczności wpisu do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych. Tylko do kwietnia 2014 r. przedsiębiorcy będą mieli jednak czas na dostosowanie się do wymogów wprowadzonych ustawą żłobkową. Może to spowodować iż z rynku zniknie wiele placówek, które dotąd świadczyły opiekę nad dziećmi do lat 3.

więcej: http://prawo.rp.pl/artykul/1001375.html