“W Warszawie funkcjonuje 36 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które tworzą miejski zintegrowany system pomocy małemu niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie.

Celem wczesnego wspomagania jest pobudzanie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do pójścia do szkoły, a podstawą przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którą od 1 lutego 2017 r. wydają wyłącznie zespoły opiniujące w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Z pytaniami o szczegóły dotyczącymi pracy z dzieckiem i rodziną należy zwracać się do koordynatorów w poszczególnych zespołach wczesnego wspomagania bądź dyrektorów jednostek, w których te zespoły funkcjonują.”