Children playing with musical toys. Isolated on white backgroundAPAP to AUTORSKI PROGRAM ADAPTACJI PRZEDPRZEDSZKOLNEJ. Program stworzony przez specjalistów z Małych Misiów w trosce o komfort adaptacyjny dzieci, które od września wybierają się do publicznych i niepublicznych przedszkoli. Jest to program ułatwiający funkcjonowanie dzieci w roli przedszkolaków.

APAP jest odpowiedzią na szczególne oczekiwania wobec dzieci, które rozpoczną od września edukację przedszkolną,  jest też  odpowiedzią na pytanie czy 2,5 – 3 letnie dziecko powinno być jeszcze w żłobku czy już rozpocząć naukę w przedszkolu.

Przez ostatnie pół roku pobytu dzieci w Żłobkach Maluszki przygotowywane są do przejścia ze żłobka do przedszkola. Uczone są samodzielności i utrwalają nabyte umiejętności. Do ich planu dnia wprowadzane są coraz dłuższe i bardziej złożone zabawy wspomagające i ułatwiające funkcjonowanie dzieci w przedszkolu. Zajęcia w grupie przedszkolnej uczą Dzieci, że ważne są nie tylko własne pragnienia, ale trzeba liczyć się też z pragnieniami innych rówieśników, dzielić zabawkami, miejscem, przestrzegać zasad, kolejności i współdziałać. Wprowadzana jest organizację i rytm dnia przedszkolnego.

Przy współpracy z rodzicami nasi pedagodzy starają się, by Nasze Starszaki uwierzyły we własne siły. Radziły sobie ze stresem, emocjami i potrafiły integrować się w nowym otoczeniu. Wyniesione ze Żłobka doświadczenia okażą się bardzo przydatne w przedszkolu.