Edukacja

Mother and daughter drawing togetherW „Małych  Misiach” nauka połączona jest z zabawą i odkrywaniem otaczającego nas świata. „Nigdy się nie nudzimy!” Wszystkie Dzieci mają zajęcia dydaktyczne z naszymi Paniami. Zajęcia oparte są na autorskim planie, który tworzony jest w cyklu miesięcznym i udostępniany Rodzicom.

Zakres wiedzy przekazywanej Dzieciom jest zróżnicowany – mniejsze Dzieci uczą się podczas zabawy, natomiast starszaki stymulowane są w sposób dostosowany do ich wieku. Ciocie prowadzą również zajęcia plastyczne – dla wszystkich Dzieci.

Przygoda z tworzeniem dostarcza nam wiele emocji – malowanie, rysowanie, kolorowanie, wyklejanie… wyobraźnia nie ma granic, a nasze dzieła cieszą zarówno Dzieci, jak i ich opiekunów.

W „Małych Misiach”   prowadzone   są  również zajęcia z „instruktorami” :

Język angielski. Dwa razy w tygodniu przeprowadzane są zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim. Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego. Jest to wczesne , bezstresowe osłuchiwanie się z językiem, zabawy z rytmem i ruchem. Dzieci poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i anglojęzycznych piosenek. Mulitisensoryczna zabawa dostarcza naszym Pociechom wielkiej radości! Istotna rolę spełniają pomoce wizualne i dydaktyczne obrazujące słownictwo używane w piosenkach.

Zajęcia rytmiczne. Śpiew, taniec, ruch, słuchanie i muzykowanie – w ten sposób odwołujemy się do muzycznych i twórczych uzdolnień, które drzemią w dziecku. Każde zajęcia  poświęcone są  odrębnemu tematowi, który przewija się przez cały czas trwania spotkania. Treść zajęć nawiązuje do doświadczeń dzieci i pobudza ich zainteresowania. Różnorodność wykorzystywanych instrumentów, wspiera proces nauczania. Głównym  punktem jest rozwijanie muzycznej wyobraźni oraz radości ze wspólnego muzykowania. Podczas zajęć można zaobserwować, w jaki sposób dziecko spontanicznie i bez przymusu poznaje dźwięki i rytmy. Wspólne śpiewanie i zabawa wpływają bardzo korzystnie na językowy rozwój dziecka.

Zajęcia z psychologiem. Opieka psychologa od pierwszych miesięcy życia jest bardzo istotna dla Dzieci, umożliwia wczesną interwencję i wyrównanie deficytów rozwojowych.

W naszych Placówkach zatrudnieni są psychologowie, którzy prowadzą grupowe specjalistyczne zajęcia terapeutyczne. Mają one na celu wspomaganie rozwoju  koordynacji wzrokowo- ruchowej, inteligencji emocjonalnej oraz inteligencji muzycznej.

Prowadzą również indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi wczesnej interwencji. Psychologowie systematycznie obserwują naszych żłobkowiczów, pomagają  nam w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i  wychowawczych, a także służą pomocą Rodzicom, wspierając ich w trudnych chwilach.

Zajęcia logopedyczne. Okres żłobkowy to czas, gdy nasze Pociechy uczą się mówić, a następnie doskonalą i wzbogacają słownictwo. Z naszym żłobkiem współpracują logopedzi, którzy prowadzą zajęcia grupowe dla Dzieci, a w razie potrzeby również indywidualną terapię. Podczas zajęć grupowych Dzieci ćwiczą prawidłowe nawyki artykulacyjne. Wszystko odbywa się w formie zabawy, podczas radosnej atmosfery. Ciągła obserwacja Dzieci pozwala na kontrolowanie narządów mowy i diagnozowanie problemów.

Dużo ruchu dla maluchów. Zajęcia grupowe, które kształtują wrażliwość i percepcje zmysłową. Dzieci naśladują ruchy pojedyncze i sekwencje ruchowe. To odkrywanie możliwości własnego ciała. Ruch to zdrowie.