Małe dzieci, które trafiają do Małych Misiów to żywe i wesołe maluchy.  Wszystkie wymagają wsparcia i wspomagania rozwoju, pomocnej ręki, drogowskazu. Na co dzień widzimy, jak domagają się spełnienia swoich potrzeb, krzyczą o miłość i bezpieczeństwo, manifestują swoje niepokoje. Wiemy, że dzieci są ciekawe świata, respektowania wartości i uczuć wyższych. Na co dzień obdarzone szacunkiem będą szanować innych a kochane, będą oddawać te uczucia.Specjalnie dla nich, dla  dzieci ze specjalnymi potrzebami  i deficytami rozwojowymi Małe Misie realizują Programy Edukacyjno – Pielęgnacyjne (PEP) , Programy Edukacyjno-Terapeutyczne- IPET-y. W swojej pracy specjaliści z Małych Misiów wykorzystują wiele elementów metod, programów, terapii stymulujących wszechstronny rozwój dziecka m.in.:

 • Metoda “Porannego Kręgu – stymulacji polisensorycznej według pór roku”,
 • Programy aktywności Knillów,
 • Zajęcia pedagogiczne
  Zajęcia pedagogiczne w naszym przedszkolu mają charakter indywidualny bądź grupowy. Ich głównym celem i zdaniem jest stymulowanie ogólnego rozwoju każdego dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego. Dziecko podczas odpowiednio dobranych i dostosowanych do jego potrzeb i możliwości zadań i ćwiczeń rozwija pamięć, wyobraźnię, myślenie, doskonali koordynację wzrokowo- ruchową, motorykę dużą, motorykę precyzyjną, stymuluje rozwój emocjonalno-społeczny, rozwój funkcji behawioralnych.

Terapia ręki

Ręka to niezwykle wyspecjalizowana cześć naszego ciała. Jest ona odpowiedzialna za ogromną ilość istotnych funkcji. Na czym polega jej doskonałość? Przede wszystkim na tym, że jest silnym narzędziem, którym możemy posłużyć się do podnoszenia, popychania czy siłowania, a jednocześnie – pozwala nam na wykonywanie niezwykle precyzyjnych, skomplikowanych czynności, takich jak pisanie. Tak wysoki poziom specjalizacji ręki sprawia, że to w głównej mierze jej sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania człowieka.
Terapia ręki w Misiach to właśnie zabawy i ćwiczenia, które mają na celu przygotowanie naszej ręki do pełnienia wszystkich tych funkcji. Rozwijanie precyzyjnych ruchów dłoni i palców, usprawnianie sprawności ruchowej dziecka, naukę prawidłowego chwytu, koordynację między dłońmi.

 • Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Edukacja przez ruch, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Integracja Sensoryczna
 • Komunikacja alternatywna
 • Logorytmika
 • Edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Dziecieca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci w wieku przedszkolnym wraz z edukacją matematyczną. Dziecięca matematyka łączy intensywny rozwój intelektualny z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniem umiejętności matematycznych. Najważniejsze w tej edukacji są osobiste doświadczenia dziecka. To one stanowią budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności.W naszym przedszkolu edukacja matematyczna odbywa się poprzez zabawę, atrakcyjne zajęcia oraz w sytuacjach codziennych. Zajęcia są wypełnione ciekawymi zabawami, zadaniami i grami. Ważną część stanowi rozmowa z dzieckiem, gdyż sprzyja to rozwojowi jego myślenia.
 • Wzory i obrazki. Program Rozwijający Percepcję Wzrokową M. Frostig,
 • Do góry nogami – pomysłowy świat dwulatka i trzylatka. D. Dziedziewicz,
 • Czuję, patrzę, słucham – program zajęć stymulujących rozwój małego dziecka K. Pacholskiej
 • Dogoterapia

Wspólne bycie razem małych dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, spokojnych i nadpobudliwych, dzieci o różnych możliwościach i potrzebach jednoczy je we wspólnej zabawie, uczy wrażliwości oraz trwałej akceptacji i otwartości.Codzienne integracyjne zabawy, zajęcia,terapia, nauka samodzielności sprawiają, że wszystkie Maluchy robią postępy. Deficyty w ich rozwoju powoli zmniejszają się.