Zachęcamy Państwa do pozostawienia danych kontaktowych. Poinformujemy o możliwościach rekrutacji do poszczególnych grup. Pomożemy w przejściu przez cały proces.

Beautiful smiling cute baby

Zapisy do Zespołu Żłobków i Przedszkoli Niepublicznych „Małe Misie” prowadzone są według poniżej opisanych zasad.

Rekrutacja do poszczególnych grup żłobkowych i przedszkolnych prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy. Jeśli w wybranej grupie są wolne miejsca – Państwa Dziecko może dołączyć do niej w dogodnej dla Państwa chwili.

Aby zapisać dziecko do Żłobka lub Przedszkola „Małe Misie” należy:

  • Wypełnić i wysłać formularz kontaktowy
  • Przeprowadzić rozmowę informacyjną z Dyrektorem placówki
  • Podpisać umowę cywilnoprawną
  • Złożyć wypełnioną kartę informacyjną dziecka
  • Wpłacić wpisowe

Aby zapewnić Państwu wystarczająco dużo czasu na rozmowę i podpisywanie umowy, prosimy uprzejmie o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.