Beautiful smiling cute babyMałe Misie od lat wyznaczają standardy w opiece nad dziećmi. Gwarantują profesjonalną opiekę nad Maluchami w wieku od 6 miesiąca do 7 lat. „Innowacyjność w pielęgnacji” to dewiza, którą kieruje się zespół naszych specjalistów. Polega ona na wyjątkowym połączeniu elementów opieki, zabawy, nauki i profilaktyki zdrowotnej.

W Małych Misiach realizowane są nowoczesne programy edukacyjno – rozwojowe oraz funkcjonuje specjalny, indywidualny sposób podejścia do każdego Dziecka. Dzieci oprócz opieki i troski otrzymują wsparcie i terapię. Najważniejsze z zasad, na których budowane są Małe Misie to:

  • opieka i akceptacja
  • pomoc i wsparcie
  • zabawa i wychowanie
  • wszechstronny rozwój
  • wczesne wspomaganie i terapia
  • aktywna współpraca z Rodzicami

W dniu 19.12.2006 r. Żłobek Małe Misie nr 1 a w dniu 18.06.2009 r. Żłobek Małe Misie nr 2 uzyskały status Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Po wejściu w życie ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 decyzją Prezydenta m. st. Warszawy obydwie Placówki zostały wpisane jako żłobki do Rejestru żłobków i klubików dziecięcych pod numerami 45/Z/2011 i 46/Z/2011.

Wielokrotne kontrole dokonywane przez nadzorujące Małe Misie służby potwierdzają, że nasze placówki spełniają odpowiednie warunki lokalowe i sanitarne, zapewniają bezpieczeństwo i profesjonalną opiekę Maluszkom.