Rekrutacja

Zgłoś dziecko do rekrutacji

Podane powyżej przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Małe Misie jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.

wyrażam zgodę

Beautiful smiling cute babyZapisy do Zespołu Żłobków i Przedszkoli Niepublicznych „Małe Misie” prowadzone są według poniżej opisanych zasad.

Rekrutacja do poszczególnych grup żłobkowych i przedszkolnych prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy. Jeśli w wybranej grupie są wolne miejsca – Państwa Dziecko może dołączyć do niej w dogodnej dla Państwa chwili.

Aby zapisać dziecko do Żłobka lub Przedszkola „Małe Misie” należy:

  • Wypełnić i wysłać formularz kontaktowy
  • Przeprowadzić rozmowę informacyjną z Dyrektorem placówki
  • Podpisać umowę cywilnoprawną
  • Złożyć wypełnioną kartę informacyjną dziecka
  • Wpłacić wpisowe

Aby zapewnić Państwu wystarczająco dużo czasu na rozmowę i podpisywanie umowy, prosimy uprzejmie o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.