Zajęcia terapeutyczne - ćwiczenia na piłce

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) polega na kompleksowym wspieraniu dziecka we wszystkich obszarach i sferach rozwojowych: fizycznej, psychicznej, społecznej i emocjonalnej. WWR realizowane jest przede wszystkim poprzez specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci – w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Fachowa pomoc terapeutyczna powinna być zawsze projektowana w sposób uwzględniający indywidualne cechy, szczególne potrzeby i specyficzne trudności małego człowieka. Dokładnie tak postępujemy w Małych Misiach!

Małe Misie to placówki, w których najważniejsze jest dziecko, jego rozwój i jego potrzeby!

Wykwalifikowana kadra specjalistów

Jesteśmy przekonani, że nasi podopieczni oraz ich rodzice i opiekunowie zasługują na profesjonalne wsparcie wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i empatycznej kadry. Kompletując nasze zespoły pracowników postawiliśmy na długofalowe współprace z najlepszymi pedagogami, psychologami i logopedami, których priorytety i cele są tożsame z misją Małych Misiów.

W placówkach Małych Misiów funkcjonują Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju, które powstały z myślą o obserwacji właściwego rozwoju dzieci.

Skład wymienionego Zespołu tworzą osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, w tym: logopeda, psycholog, wychowawcy oraz pedagogowie posiadający niezbędne kwalifikacje pozwalające im pracować z dziećmi o określonym rodzaju niepełnosprawności. Skład Zespołu może się różnić w zależności od potrzeb konkretnego dziecka, do którego jest dopasowywany.

Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne

Wiemy, że najlepsze rezultaty osiągamy poprzez pełną indywidualizację podejścia do naszych podopiecznych. Takie nastawienie pozwala nam na projektowanie rozwiązań optymalnie dopasowanych do specjalnych potrzeb dzieci, ich wieku i umiejętności oraz cech osobowości.

Pracownicy odpowiadający za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przygotowują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne przeznaczone dla maluchów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również sporządzają Karty Indywidualnych Potrzeb dla dzieci posiadających specjalne potrzeby edukacyjne.

Personel wchodzący w skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju sprawuje nadzór nad pracą terapeutyczną z podopiecznymi, a o wszystkich spostrzeżeniach informuje rodziców lub opiekunów dzieci.

Co obejmuje opieka specjalistyczna w placówkach Małych Misiów?

Dzięki wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze możemy zaoferować Twojemu dziecko i Tobie kompleksowe wsparcie.

Obserwujemy i diagnozujemy, wykonujemy badania przesiewowe, projektujemy i realizujemy działania terapeutyczne oraz oferujemy wsparcie psychologiczne dla rodziców, opiekunów i wychowawców naszych podopiecznych. Z przyjemnością dzielimy się naszą wiedzą w ramach zajęć psychoedukacyjnych przeznaczonych dla rodziców i opiekunów dzieci ze szczególnymi potrzebami w zakresie wczesnego wspierania ich rozwoju.

Opieka specjalistyczna prowadzona w ośrodkach Małych Misiów obejmuje:

 • obserwację maluchów prowadzącą do poznania ich zachowań wśród rówieśników,
 • obserwację mającą na celu rozpoznanie przyczyn niechcianych zachowań oraz problemów z adaptacją,
 • badania przesiewowe: wzroku i słuchu,
 • oddziaływanie terapeutyczne,
 • porady psychologiczne dla rodziców i wychowawców,
 • psychoedukację dla rodziców i opiekunów dzieci,
 • KORP – karty oceny rozwoju psychoruchowego. Jest to narzędzie wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia,
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R – ocena poziomu rozwoju dziecka w 7 sferach Skali Rozwoju: naśladowanie, percepcja, motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, funkcje poznawcze, komunikacja (mowa bierna i czynna). Umożliwia także diagnozę zachowań dziecka (Skala Zachowań) tzn.: nawiązywanie kontaktów, zainteresowanie zabawą i przedmiotami, reakcję na bodźce i mowę.

Jakie są rodzaje zajęć terapeutycznych w przedszkolu Małe Misie?

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci prowadzimy zarówno w ramach terapii indywidualnej, jak i terapii zajęciowej. Wspieramy w pokonywaniu różnego rodzaju trudności dzieci z zaburzeniami rozwoju, a także dzieci z zespołem Aspergera oraz dzieci z ADHD.

Projektując zajęcia terapeutyczne stawiamy na zabawy dla dzieci, które mają ogromny potencjał wspomagania rozwoju w maksymalnie szerokim zakresie.

Co, gdzie, kiedy i jak robimy?

Zapraszamy na popołudniowe bloki zajęciowe WWRD, dzieci w wieku od 3 do 8 lat, w godzinach 16:00-17:30 ul. Madalińskiego 39/43, podczas których dzieci:

 • KREATYWNIE spędzą czas,
 • będą poznawały świat wszystkimi ZMYSŁAMI,
 • NAUCZĄ się współpracy przez dobrą ZABAWĘ,
 • nawiążą nowe PRZYJAŹNIE.

Nasze zajęcia:

 • poniedziałek – KOLOROWE FIGLE-MIGLE, czyli SHERBORNE i EKSPERYMENTY,
 • wtorek KLAŚNIJ, TUPNIJ, POWIEDZ RAZ I DWA, czyli gimnastyka buzi i języka przy muzyce,
 • środa POMYSŁY NA ZMYSŁY, czyli sensoplastyka, terapia ręki i DOGOTERAPIA,
 • czwartek ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ W TAŃCU, czyli Zumba i TUS.

“Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie byłoby w zmysłach” Arystoteles

Małe Misie od kilkunastu lat aktywnie wspierają rodziców w opiece nad dziećmi i skutecznie wspomagają rozwój swoich podopiecznych od najmłodszych lat. Działamy w ramach trzech placówek zlokalizowanych na terenie Warszawy.

W naszych nowoczesnych, świetnie wyposażonych placówkach zatrudniamy wyłącznie najlepsze „ciocie” i serwujemy pyszne, domowe jedzenie.

Twoje dziecko jest u nas najważniejsze!