“…Ludzie są różni. Nigdy nie było i nie będzie kogoś takiego jak Ty czy ja. Każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny. Jesteśmy podobni i jednocześnie różnimy się. Jest to zupełnie naturalne. Miłość nie liczy chromosomów <3
Według Deklaracji UNESCO z 1995 roku, tolerancja oznacza, że „każdy ma wolny wybór przekonań i akceptuje fakt, że inni korzystają z takiej samej swobody”.
Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi:
 “Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”
Według Deklaracji, podstawy tolerancji stanowią:
  * respektowanie cudzych praw i cudzej wolności:
  * uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi,
* umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych,
* otwarcie na cudze myśli i filozofię, nieodrzucanie nieznanego,
* uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę…”
Bądźmy razem a nie obok siebie, bo  to że jesteśmy różni to  znaczy, że jesteśmy silni!!!