Rozważasz posłanie dziecka do przedszkola integracyjnego? Chcesz wiedzieć, czy to miejsce dla Twojego malucha i czym różni się od typowego przedszkola? Niezależnie od tego, czy Twoja pociecha rozwija się prawidłowo, czy napotyka jakieś trudności, przedszkole integracyjne może być doskonałym miejscem zabawy i nauki.

Przedszkole integracyjne różni się od zwykłego przedszkola przede wszystkim tym, że w jego grupach znajdują się dzieci niepełnosprawne oraz dzieci zdrowe.

Taka placówka ma na celu stworzenie równych możliwości rozwoju dziecka, zapewnienie wsparcia w procesie nauki, a także przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Przedszkole integracyjne przygotuje przedszkolaka do szkoły tak samo dobrze, jak ogólnodostępne przedszkole

W przedszkolu integracyjnym stosuje się metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Maluchy mają też dostęp do specjalistycznych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, logopedów, psychologów czy pedagogów specjalnych.

Dzięki temu dzieci niepełnosprawne mogą uczestniczyć w codziennych zajęciach z rówieśnikami i rozwijać swoje umiejętności w sposób dostosowany do swoich potrzeb.

Tym samym przedszkole integracyjne pomaga dzieciom z niepełnosprawnościami w osiąganiu sukcesów w nauce.

Zyskują także dzieci zdrowe, ponieważ wspierana jest także ta grupa dzieci. Dzięki obcowaniu z rówieśnikami z niepełnosprawnościami i doświadczeniu pracy w grupie dzieci zdrowe są lepiej przygotowane do szkoły i lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach.

Przedszkole integracyjne przygotowuje przedszkolaka do szkoły także pod względem społecznym. Dzieci uczą się w przedszkolu integracyjnym nie tylko czytania, pisania i liczenia, ale także nabywają umiejętności społeczne takie jak współpraca, komunikacja i empatia.

W przedszkolu integracyjnym grupy są mniejsze, a podejście do maluchów bardziej indywidualne

Ponieważ w przedszkolach integracyjnych z zasady grupy dzieci są mniejsze, zmienia się także rola nauczycieli. W małych grupach nauczyciele mogą poświęcić więcej czasu na indywidualną pracę z dzieckiem, zapewniając mu zajęcia dostosowane do jego potrzeb oraz udzielając szerszej pomocy i obdarzając dziecko większą uwagą.

Nauczyciele pracujący z małą grupą mogą także lepiej obserwować swoich podopiecznych, śledzić ich postępy i szybciej zauważają pewne problemy czy niedostatki wiedzy.

Mogą też bardziej elastycznie prowadzić zajęcia, wybierając takie metody nauki, które poprawiają wyniki wszystkich uczestniczących w nich przedszkolaków.

Małe grupy przedszkolne ułatwiają integrację dzieci, co sprzyja rozwijaniu umiejętności społecznych takich jak współpraca, komunikacja i empatia. Podopieczni mają też większą szansę na nawiązanie przyjaźni z dziećmi o różnym poziomie zdrowia i zdolności.

Dzieci, zwłaszcza te, które źle czują się w hałasie, w mniejszych grupach odczuwają większy komfort i mają poczucie bezpieczeństwa. To sprzyja zdrowemu rozwojowi emocjonalnemu i socjalnemu.

Mała grupa przedszkolna

Integracyjne przedszkole jest odpowiedniejsze dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, warto rozważyć edukację w przedszkolu integracyjnym. Taka placówka zapewnia możliwość nauki i integracji z dziećmi bez niepełnosprawności.

Jest miejscem, w którym dzieci z różnymi zdolnościami i potrzebami uczą się i rozwijają razem, dzięki czemu mogą nawiązywać pozytywne relacje z rówieśnikami i rozwijać umiejętności społeczne.

Nauczyciele w przedszkolu integracyjnym pracują nad dostosowaniem procesu nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tak aby pomóc mu w osiągnięciu sukcesów. Wszystkie dzieci mają także zajęcia ogólnorozwojowe: rytmikę, język angielski, chodzą na gimnastykę.

Przejdź do pełnej wersji artykułu