Przedszkola integracyjne są doskonałym środowiskiem także dla  dzieci z problemami zdrowotnymi. Kadra przedszkola integracyjnego posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dzięki którym może stworzyć dzieciom z różnymi potrzebami optymalne warunki do rozwoju, umożliwiając im pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Wybierając przedszkole integracyjne dla dziecka z problemami zdrowotnymi, dajesz mu szansę na wszechstronny rozwój w atmosferze akceptacji i wsparcia.

Grupy w przedszkolu integracyjnym są o wiele mniejsze niż w klasycznym przedszkolu

Jedną z najważniejszych zalet przedszkoli integracyjnych jest fakt, że grupy w nich są znacznie mniejsze niż w przedszkolach ogólnodostępnych. Dzięki temu dzieci mogą liczyć na indywidualne podejście, skuteczniejszą komunikację oraz lepsze relacje z rówieśnikami.

  • Indywidualna uwaga – w mniejszych grupach nauczyciele mogą skupić się na indywidualnych potrzebach i rozwoju każdego dziecka. Mają więcej możliwości, aby zapewnić swoim podopiecznym indywidualne wsparcie.
  • Lepsza komunikacja – w mniejszych grupach nauczyciele przedszkola Mogą tworzyć bliższe relacje z dziećmi, a co za tym idzie – szybciej i lepiej rozumieć ich emocje i potrzeby oraz skuteczniej na nie odpowiadać.
  • Lepsze relacje między dziećmi – w mniejszych grupach dzieci mają więcej okazji do interakcji i budowania więzi z rówieśnikami. To sprzyja nawiązywaniu głębszych przyjaźni i rozwijaniu umiejętności społecznych.

Wart podkreślenia jest również fakt, że mniejsze grupy to… bezpieczniejsze grupy. Nauczyciele zapewniają bezpieczne środowisko, w którym każde dziecko może czuć się komfortowo.

Dzieci w przedszkolu

Przedszkola integracyjne organizują wiele interesujących zajęć dodatkowych

Placówki integracyjne oferują bogaty program zajęć dodatkowych dopasowanych do możliwości i zainteresowań dziecka.

Do wyboru są między innymi zajęcia artystyczne, muzyczne, sportowe, językowe czy też naukowe.

Wszystkie zajęcia pozytywnie wpływają na rozwój dzieci oraz umożliwiają rozwijanie min. umiejętności motorycznych, poznawczych, komunikacyjnych, społecznych czy matematycznych.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu integracyjnym są zawsze organizowane w taki sposób, aby każde dziecko miało równe szanse na uczestniczenie w nich.

Przedszkole Hawajska dla dzieci niepełnosprawnych
Wizyta alpak

W przedszkolu integracyjnym dziecko może liczyć na większe wsparcie emocjonalne

Wysokie kompetencje nauczycieli i personelu przedszkola oraz zindywidualizowane podejście do dzieci przekładają się na jakość i efektywność wsparcia emocjonalnego. Dzieci uczęszczające do przedszkola integracyjnego mają większe szanse nawiązywania bliskich relacji z nauczycielami i innymi dziećmi.

Kadra przedszkola integracyjnego ma większą świadomość indywidualnych potrzeb emocjonalnych dzieci borykających się z problemami zdrowotnymi. Dzięki temu są w stanie dostosować metody i formy pracy tak, by zapewnić każdemu przedszkolakowi odpowiednie wsparcie w mierzeniu się z codziennymi wyzwaniami.

Co bardzo ważne, w przedszkolu integracyjnym dzieci z problemami zdrowotnymi nie czują się izolowane ani inaczej traktowane. Otaczane są zrozumieniem, akceptacją i troskliwą opieką, co pozwala im budować zdrowe poczucie własnej wartości i skutecznie integrować się z rówieśnikami.

Przedszkole integracyjne może nauczyć dziecko otwartości na osoby z niepełnosprawnościami

Placówki integracyjne zapewniają dzieciom z problemami zdrowotnymi możliwość nawiązywania pozytywnych, kontaktów z rówieśnikami, dzieci bez specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz tymi, których potrzeby są znacznie większe niż ich.

Przedszkola integracyjne promują równość, akceptację i tolerancję wobec wszystkich dzieci, niezależnie od różniących je cech i indywidualnych potrzeb. Dzieci uczą się współpracy, wzajemnego szacunku i empatii wobec innych, co jest niezwykle ważne w budowaniu zdrowych relacji społecznych – teraz i w przyszłości.

Obawy rodziców dotyczące przedszkoli integracyjnych często są niepotrzebne

Mimo rosnącej świadomości społecznej na temat plusów placówek integracyjnych i edukacji włączającej, wciąż można spotkać się z wieloma mitami, które indukują obawy rodziców. Niepotrzebnie!

Jakie są najczęściej powtarzane mity związane z przedszkolami integracyjnymi?

Mit 1 – dzieci z problemami zdrowotnymi będą miały trudności w przyswajaniu wiedzy. Prawda – przedszkola integracyjne oferują dostosowane programy edukacyjne, uwzględniając różnice w rozwoju dzieci. Dzięki indywidualnemu podejściu i wsparciu specjalistów dzieci mogą osiągać sukcesy oraz rozwijać swoje umiejętności.

Mit 2 – dzieci z problemami zdrowotnymi będą negatywnie wpływać na inne dzieci i grupę przedszkolną. Prawda – przedszkola integracyjne promują otwartość, życzliwość i akceptację różnic. Dzieci uczą się współpracy,  wzajemnego szacunku, empatii co sprzyja harmonijnemu rozwojowi i tworzenia społeczności, w której każde dziecko jest mile widziane.

Mit 3 – przedszkola integracyjne są tylko dla dzieci niepełnosprawnych. Prawda – przedszkola integracyjne przyjmują wszystkie dzieci  z różnymi potrzebami, o nieharmonijnym rozwoju poznawczym, obciążone problemami zdrowotnymi. Placówki stawiają na zapewnienie odpowiedniego wsparcia wszystkim dzieciom.

Wykwalifikowana kadra

Zapraszamy do naszego przedszkola integracyjnego na warszawskim Ursynowie

Małe Misie to szczególne miejsce na edukacyjnej mapie Warszawy! Nasze warszawskie niepubliczne przedszkole integracyjne znajduje się w malowniczym Ursynowie. Twoje dziecko może tutaj liczyć na indywidualne i życzliwe podejście oraz pełną otwartość, szacunek i akceptację. Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem Twojego dziecka w Małych Misiach czuwa doświadczony zespół specjalistów, którzy dbają o wszechstronny rozwój każdego malucha.

Warszawskie przedszkole Małe Misie daje dzieciom możliwość wspólnego odkrywania świata, nawiązywania przyjaźni i rozwijania umiejętności społecznych w przyjaznej atmosferze. Poznaj nasze przedszkole na Ursynowie i przekonaj się, że to jedno z najlepszych miejsc na edukacyjny start dla Twojego dziecka!