Opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością zawsze jest obciążająca psychicznie oraz fizycznie, ale i finansowo. Rodzice jednak robią wiele, by ich dzieci miały szanse na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dodatkowe środki w postaci zasiłków i ulg ułatwiają im zakup artykułów medycznych, higienicznych czy zapewnienie dzieciom ćwiczeń z rehabilitantem.

Sprawdź, ile wynosi zasiłek opiekuńczy i pielęgnacyjny oraz z jakich środków mogą skorzystać rodziny dzieci z niepełnosprawnościami w 2022 roku.

Świadczenie pielęgnacyjne na dziecko niepełnosprawne

Wielu rodziców, by opiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością, musi zrezygnować ze stałej pracy. To powoduje, że nie mają oni źródła stałego dochodu, a przecież potrzebują pieniędzy na zakup jedzenia, ubrań, opłacenie mieszkania, leków czy środków transportu. W tym może znacząco pomóc dodatek w postaci świadczenia pielęgnacyjnego.

Ile pieniędzy można zyskać? Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi bądź opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Jego wysokość zależy od poziomu płacy minimalnej, jest więc waloryzowane.

W 2022 świadczenie pielęgnacyjne na dziecko jest o 210 zł wyższe niż było w roku 2021. Ma to związek ze wzrostem pensji minimalnej, która obecnie wynosi 3010 zł brutto. Rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnością w ramach świadczenia należy się 2119 zł brutto, jeśli spełnili oni odpowiednie warunki.

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc. Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności wydano na czas określony, wypłaty będą realizowane do ostatniego miesiąca jego trwania. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są przez MOPS, GOPS lub inną instytucję, która ma do tego prawo.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne?

Chore dziecko, niekoniecznie z niepełnosprawnością, ale wymagające opieki osoby dorosłej, nie może pozostać samo w domu. Nierzadko opiekun musi na kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy zrezygnować z pracy. Aby nie pozostał zupełnie bez środków do życia, może pobierać zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, które ma pomagać i wspierać niepełnosprawnych i może być przyznany osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Dochód rodziny, w której znajduje się osoba wymagająca opieki, nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł w przeliczeniu na jedną osobę.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez ZUS pracownikowi albo pracodawcy, który przekazuje go pracownikowi przez czas, kiedy jest on niezdolny do pracy. Zasiłek opiekuńczy nie wynosi jednak 100% wynagrodzenia, a jedynie 80%. Za każdy dzień przysługuje 1/30 kwoty.

Warto też pamiętać, że rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Ulga na dziecko niepełnosprawne polega na odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przy rozliczaniu PIT-37, PIT-36 i PIT-28.

Dofinansowania PFRON na dziecko niepełnosprawne — co można otrzymać?

Instytucją, która dofinansowuje rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami, jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Instytucja ta przede wszystkim dopłaca do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, pomaga w sfinansowaniu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy w likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych.

Rodzice dzieci mogą więc skorzystać z dodatkowych pieniędzy na środki pomocnicze, ortopedyczne, mogą wyjechać wraz z dzieckiem do sanatorium albo ośrodka leczniczego, w którym dziecko będzie przechodzić rehabilitacje i leczenie.

Przejdź do pełnej wersji artykułu