,,Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, co słowo i spojrzenie ojca.”

W. Raabe

Najlepsze życzenia dla wszystkich  Ojców………