Małe Misie włączyły się pod koniec roku 2013 w przedsięwzięcie organizowane przez warszawskie kluby Stowarzyszenia Lions Club – Świąteczna Paczka. W ramach Akcji zbierane były zabawki/pomoce edukacyjne na rzecz pięciu warszawskich poradni psychologiczno – pedagogicznych. Akcja skończyła się dużym sukcesem, zebrano ponad 120 zabawek, które w I kwartale 2014 przekazano do ww. poradni.

W tym roku planujemy się włączyć w III Edycję Programu Świąteczna Paczka. Zapraszamy do niego naszych Partnerów i Rodziców:)