Szanowni Państwo,
od dnia 28.02 do 4.03 Kuratorium Oświaty w Warszawie organizowało spotkania dla dyrektorów, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dotyczące rekomendacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.
Podczas spotkania poinformowano nas  o najważniejszych zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Przekazane również zostały przygotowane przy współpracy z MZ i GIS rekomendacje dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
W dniu dzisiejszym w przedszkolu   przeprowadzone zostały   zajęcia w ramach podstawy programowej   o podstawowych zasadach higieny osobistej.
Zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus (http://www.gov.pl/koronawirus)
Uprzejmie proszę o bieżące, niezwłoczne przekazywanie informacji w sytuacji
zaistnienia istotnych, niepokojących objawów u dzieci. W sytuacji zaistnienia zagrożenia zakażeniem koronawirusem proszę zastosować  zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Infolinia NFZ 800 190 590