Bezpłatne miejsca w Przedszkolu Integracyjnym “Małe Misie”

Informujemy, że Przedszkole Integracyjne “Małe Misie” przy ul. Hawajskiej 3 na Ursynowie jest gotowe przyjąć nieodpłatnie pięcioro dzieci od 2,5 roku życia, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przyjęte dzieci objęte będą pełną terapią zgodnie ze wskazaniami z orzeczenia.

http://www.ursynow.waw.pl/page/index.php?str=425&id=5768