Czym jest diagnoza gotowości szkolnej? To rodzaj badania, które ma na celu udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy 6 lub 7-latek jest na tyle rozwinięty i dostatecznie przygotowany, by poradzić sobie z obowiązkami szkolnymi.

Diagnoza gotowości szkolnej ocenia poziom rozwoju dziecka w sferach: intelektualnej, kontaktów społecznych i emocjonalnej. Ponadto ocenie podlegają również rozwój fizyczny, a także motoryka i samodzielność. Testy określają poziom dojrzałości szkolnej, czyli to, w jakim stopniu i czy w ogóle dziecko jest przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Badanie najlepiej wykonać w sprzyjających dziecku warunkach, czyli w poradni, która specjalizuje się w tego rodzaju badaniach. Dowiedz się dokładnie, jakie obszaru rozwojowe dzieci są brane pod uwagę w trakcie badania. Poznaj też zalety i korzyści wynikające z przeprowadzenia diagnozy. Sprawdź, gdzie najlepiej wykonać to badanie, aby uzyskać jak najbardziej szczegółowy obraz dziecka, jako przyszłego ucznia szkoły podstawowej.

Jakie aspekty rozwojowe sprawdza diagnoza gotowości szkolnej?

Diagnoza gotowości szkolnej sprawdza te aspekty rozwoju dziecka, które mają kluczowe znaczenie dla aktywności szkolnej. Do najważniejszych z nich należą:

  • kompetencje poznawcze i językowe – w trakcie badanie dziecko może zostać poproszone o ułożenie przedmiotów według konkretnych wskazówek np. kolorami, wielkością czy kształtem; inny przykład zadań może dotyczyć tego, czy dziecko: rozumie i potrafi zastosować się do wydanego polecenia, jak sobie poradzi z podziałem zdania na wyrazy, wyrazów na sylaby, a sylab na głoski;
  • kompetencje emocjonalno-społeczne – badanie może dotyczyć obserwacji, w jaki sposób dziecko reaguje na inne dzieci, czy potrafi pracować w zespole oraz nawiązywać poprawne kontakty, a także sposobu wyrażania i nazywania rozmaitych emocji z naciskiem na trudne i stresujące sytuacje i tego, czy umie rozróżniać dobro od zła;
  • sprawność psychoruchowa – dziecko może zostać poproszone o wykonanie rozmaitych prac plastycznych jak rysowanie, malowanie, wycinanie, umiejętność rysowania po śladzie czy układanie puzzli; w tym zakresie badanie ocenia, czy dziecko ma prawidłowo rozwiniętą motorykę małą i dużą oraz jego dobrą ogólną sprawność ruchową;
  • zdolności matematyczne – zadania, jakie dziecko otrzyma do wykonania, mogą dotyczyć policzenia określonych przedmiotów, dodawania lub odejmowania;
  • samodzielność – badanie dotyczy tego, czy dziecko potrafi wykonywać czynności samoobsługowe; ocenie podlegają proste czynności jak mycie rąk lub zębów czy też poprawne ubranie się;
  • aktywność własna – badanie pozwala ocenić m.in. to, jak bardzo dziecko jest zainteresowane otoczeniem czy też obserwowanymi zjawiskami, czy potrafi ono samodzielnie inicjować zabawę lub/oraz rozmowę oraz na jak długo potrafi skupić się na rozwiązaniu zadania lub czy będzie umiało pozostać na swoim miejscu w ławce przez dłuższy czas.

Dlaczego diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej powinna być przeprowadzana przez specjalistę?

Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki powinna być przeprowadzona przez doświadczonego i kompetentnego specjalistę z kilku względów:

specjalista posiada odpowiednie doświadczenie w pracy z dzieckiem – wspiera je, potrafi nawiązać kontakt z każdym dzieckiem oraz skutecznie zachęcić je do współpracy;

specjalista dysponuje wiedzą w zakresie umiejętności dziecka charakterystycznych dla danego przedziału wiekowego;

korzystając z pomocy profesjonalisty, rodzic otrzyma nie tylko cenne informacje na temat mocnych i słabych stron dziecka, ale również uzyska ocenę całościowego obrazu rozwoju swojej pociechy.

Nauka dzieci

Czy diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka może być dla niego stresujące?

Tego rodzaju badanie nie powinno być nieprzyjemne ani stresujące dla dziecka. Jednak wiele w tej kwestii zależy od właściwego podejścia osoby przeprowadzającej diagnozę.

Decydując się na wykonanie badania w doświadczonej poradni psychologiczno – pedagogicznej, takiej jak np. Małe Misie w Warszawie zyskujesz pewność, że zostanie ono przeprowadzone przez kompetentnego specjalistę. Zadba on o przyjazną i jak najbardziej komfortową dla dziecka atmosferę.

Nasza kadra to specjaliści, którzy posiadają odpowiednie: wiedzę i przygotowanie do współpracy z dziećmi. Dzięki odpowiedniemu podejściu sprawiają, że dzieci nastawiają się pozytywnie na badanie i chętnie współpracują.

Czy wydanie informacji o gotowości szkolnej jest potrzebne, aby rozpocząć naukę w szkole podstawowej? Czy jest konieczne tylko do odroczenia obowiązku szkolnego?

Obecnie diagnoza potwierdzająca, czy dziecko jest gotowe na rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, obowiązuje jedynie w przypadku, gdy rodzic chciałby ubiegać się o odroczenie obowiązku szkolnego.

Wyniki tego badania mogą też pomóc rodzicom podjąć decyzję o wysłaniu dziecka o rok wcześniej do szkoły. Może ono wykazać, że dziecko pewne określone umiejętności osiąga wcześniej niż jego rówieśnicy.

Ocena gotowości szkolnej pozwala uzyskać obiektywne informacje o mocnych i słabych stronach dziecka

Badanie pozwala również przyjrzeć się bliżej atutom i słabszym stronom dziecka. Specjaliści przyjrzą się dokładniej umiejętnościom dziecka oraz temu, a także temu, czy przejawia ono jakieś niedociągnięcia w zakresie określonych wymagań dojrzałości szkolnej. Mowa tu o brakach w strefie rozwoju emocjonalnego oraz intelektualnego.

Nauka czytania

Badanie gotowości szkolnej jest wykonywane na wniosek rodzica

Co musisz zrobić, jako rodzic, aby badanie mogło zostać wykonane u Twojego dziecka? Wystarczy, że złożysz wniosek w poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy. Nie musisz dołączać do niego żadnych dodatkowych dokumentów ani skierowań.

Chcesz uzyskać informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej? Zapraszamy do naszej placówki Małe Misie

Jeśli zależy Ci na jak najdokładniejszej ocenie, czy Twoje dziecko osiągnęło dojrzałość do podjęcia nauki, zdecyduj się na wykonanie badania w najbardziej odpowiednim do tego celu miejscu, jakim jest placówka Małe Misie w Warszawie. 

Diagnoza gotowości szkolnej przeprowadzana w poradni Małe Misie to gwarancja bezpieczeństwa i komfortu oraz dobrego samopoczucia dla Twojej pociechy w trakcie trwania całego badania. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwa zespół doświadczonych specjalistów, którzy stosują odpowiednie testy i narzędzia diagnostyczne, a także są doskonale przygotowani do pracy z dzieckiem w każdym wieku.

Zapraszamy!

Nauka czytania jak zachęcić dziecko