Niepubliczne Przedszkola Integracyjne Małe Misie
ZAPRASZAJĄ
Rodziców, nauczycieli oraz terapeutów
na spotkanie, które odbędzie się:
28 października 2015 r.
godz. 17.00
Przedszkole Małe Misie ul. Madalińskiego 39/43

indeks

Co to jest
KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA ?
„Komunikowanie jest jednym z najstarszych procesów społecznych. Komunikacja rozumiana jako proces przekazywania wiadomości, postaw, idei, emocji i uczuć zachodzi na wszystkich poziomach świadomości. Zwykle podstawową rolę w komunikacji pełni język werbalny.
„AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.”

Prelekcję poprowadzi pedagog specjalny Pani Aneta Joanna Kopeć
Zapraszamy!!! Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa: tel.: 226462231; 228552725; 510035800;510035811