Małe Misie pracują w okresie letnim tj. lipiec i sierpień w niezmienionym trybie godzinowym 7:00-18:00.

Informujemy, że zrezygnowaliśmy z przerwy wakacyjnej.
Poniżej wykaz dni wolnych zgodny z kalendarium:
12.06 piątek po Bożym Ciele
17.08 dzień wolny za 15.08
24.12 dzień wolny za 26.12