Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Pierwszą formą wypowiedzi plastycznej, pojawiającą się już u najmłodszych dzieci w wieku żłobkowym, jest faza bazgroty bezprzedmiotowej. Zależnie od tego, w którym roku życia dziecko podejmie czynność malowania, rysowania, faza ta utrzymuje się dłużej lub krócej (2-3 r. ż.). Dziecko działa pod wpływem emocji, cieszy go możliwość posługiwania się nowym środkiem wyrazu, dynamicznie poruszając ręką zapełnia powierzchnię kartonu. Jego układ stawowo- mięśniowy nie jest jeszcze w pełni ukształtowany, dlatego narzędzie trzyma całą rączką i ustawia je pionowo do papieru. Lubi działać farbą, rozciera ją ręką, stempluje palcami. Kiedy ma do czynienia z ołówkiem, kredką kreśli linie o różnej strukturze- proste, faliste, zygzakowate. Wytwór pracy jest dla niego sprawą wtórną, najciekawsza jest sama działalność. Treść rysunku zmienia się w toku pracy, zależnie od nastroju i chwilowego efektu na kartonie. Stopniowo z pozornego chaosu, przy pomocy opiekunów zaczyna wynurzać się forma.

“Należy uznać, że rysunek dziecka jest przedmiotem autentycznej i wartościowej sztuki, a więc niech żyją rysunki dzieci i tym gorzej dla tych, którzy traktują je obojętnie”.
Fernand Le’ger

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w przeglądzie prac pt.: “Moja pierwsza, własna książeczka”.

Zachęcamy dzieci do wcielenia się w rolę autorów, ilustratorów i wydawców własnych książeczek. Dla dzieci najmłodszych przy pomocy rodziców, dla dzieci starszych przy dyskretnej pomocy rodziców, dla najstarszych i przedszkolaków samodzielnie wykonane prace. Może być również to album prac naszego dziecka.

Temat i forma dowolna.

Termin składania prac 30.04.2020. Wszystkie książeczki muszą być podpisane imieniem dziecka oraz nazwą grupy.

Wszystkie dzieci biorące udział w przeglądzie zostaną nagrodzone.