Test inteligencji Stanford-Binet, znany również jako SB5, jest jednym z najstarszych i najbardziej uznanych narzędzi do oceny inteligencji dzieci i dorosłych. Został opracowany na początku XX wieku przez psychologa Alfreda Bineta i Theodore’a Simona, a następnie zmodernizowany przez badaczy ze Stanford University i dostosowany do najbardziej aktualnej teorii inteligencji CHC (Cattella-Horna-Carrolla). Celem testu jest mierzenie różnych aspektów inteligencji i rozwoju poznawczego, co pomaga zrozumieć, jak dziecko myśli, rozwiązuje problemy i przyswaja nowe informacje. Test SB5 znajduje się w oficjalnym wykazie narzędzi diagnostycznych i jest szeroko stosowany w diagnostyce psychologicznej, edukacji oraz badaniach naukowych.

Jakie typy inteligencji mierzy test Bineta dla dzieci?

Test Stanford-Binet 5 mierzy pięć głównych typów inteligencji, z których każdy składa się z dwóch subtestów oceniających zdolności werbalne i niewerbalne.

Płynne rozumowanie

 • Umiejętność rozwiązywania nowych problemów – dzieci są oceniane pod kątem zdolności do radzenia sobie z nieznanymi sytuacjami i tworzenia nowych strategii rozwiązywania problemów. Zadania mogą obejmować sekwencje logiczne, rozwiązywanie zagadek i identyfikowanie wzorców.
 • Myślenie abstrakcyjne – test sprawdza, jak dobrze dziecko potrafi operować pojęciami, które nie mają bezpośredniego związku z rzeczywistością fizyczną, jak np. rozumienie metafor, analogii i złożonych pojęć teoretycznych.

Wiedza

 • Zakres informacji nabytych przez dziecko poprzez edukację – ocena obejmuje wiedzę zdobytą w szkole, w tym znajomość faktów, umiejętności językowe, zasady matematyki i nauk przyrodniczych.
 • Doświadczenie życiowe – test ocenia, jak dziecko wykorzystuje wiedzę zdobywaną poza formalną edukacją, np. znajomość codziennych czynności, orientację w otoczeniu i rozumienie zjawisk społecznych.

Rozumowanie ilościowe

 • Zdolność do rozumienia liczb – test sprawdza umiejętność operowania liczbami, zarówno w prostych obliczeniach, jak i w bardziej złożonych problemach matematycznych.
 • Relacje liczbowe – dziecko jest oceniane pod kątem zrozumienia zależności między liczbami, np. proporcji, równań i różnic.
 • Rozwiązywanie problemów matematycznych – zadania mogą obejmować różnorodne problemy matematyczne, od podstawowych działań arytmetycznych po skomplikowane zadania wymagające logicznego myślenia i zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce.

Przetwarzanie wizualno-przestrzenne

 • Umiejętność percepcji obrazów przestrzennych – dziecko jest oceniane pod kątem zdolności do rozpoznawania, rozróżniania i interpretacji kształtów, wzorów i struktur.
 • Manipulacja obrazami przestrzennymi – testy mogą obejmować zadania związane z układaniem klocków, odtwarzaniem wzorów i orientacją przestrzenną, np. nawigacja w labiryncie czy układanie puzzli.

Pamięć robocza

 • Zdolność do krótkotrwałego przechowywania informacji – dziecko jest oceniane pod kątem umiejętności zapamiętywania i przechowywania informacji przez krótki czas, np. sekwencji liczb, słów czy obrazów.
 • Manipulacja informacjami – test sprawdza, jak dobrze dziecko potrafi przetwarzać i wykorzystywać zapamiętane informacje w praktyce, np. odtwarzanie sekwencji w odwrotnej kolejności, rozwiązywanie problemów na podstawie zapamiętanych danych.

Czym jest stanfordzka skala inteligencji Bineta?

Stanfordzka skala inteligencji Stanford-Binet SB5 to standardowe narzędzie psychometryczne, używane do oceny poziomu inteligencji jednostki. Skala IQ, zaktualizowana do wersji piątej (SB5), obejmuje szeroki zakres wiekowy, od wczesnego dzieciństwa do dorosłości. Składa się z serii subtestów, które oceniają różne aspekty inteligencji, takie jak rozumowanie płynne, wiedza, rozumowanie ilościowe, przetwarzanie wizualno-przestrzenne i pamięć robocza.

Wyniki testu są wykorzystywane do diagnozowania zdolności intelektualnych, identyfikowania szczególnych uzdolnień oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych. Pozwalają również wychwytywać odchylenia od normy intelektualnej w procesie rozwoju, zaburzenia rozwoju, niepełnosprawność osoby badanej. 

Dziecko w przedszkolu

Etapy testu inteligencji Stanford-Binet

Test Stanford Binet składa się z kilku etapów, z których każdy ocenia różne aspekty inteligencji:

 • Wstępna rozmowa i obserwacja – psycholog przeprowadza rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami, aby zrozumieć kontekst badania i nawiązać kontakt z dzieckiem.
 • Subtesty werbalne i niewerbalne – dziecko wykonuje zadania z różnych subtestów, które mogą obejmować układanie obrazków, rozwiązywanie zagadek, odpowiadanie na pytania dotyczące wiedzy ogólnej i matematyki. Czas trwania – test może wynosić od 45 minut do 2 godzin.
 • Ocena wyników – psycholog analizuje wyniki testu, porównując je do norm wiekowych.
 • Raport i omówienie – rodzice otrzymują szczegółowy raport z wynikami oraz zaleceniami dotyczącymi dalszych kroków, takich jak ewentualne wsparcie edukacyjne czy terapeutyczne.

W jakich sytuacjach test inteligencji Stanford Binet jest szczególnie przydatny?

Test inteligencji Stanford-Binet jest niezwykle przydatny w różnych sytuacjach diagnostycznych i edukacyjnych. Może być używany do identyfikacji dzieci o wybitnych zdolnościach intelektualnych, które mogą potrzebować bardziej zaawansowanego programu nauczania.

Jest również pomocny w wykrywaniu zaburzeń rozwojowych, takich jak spektrum autyzmu, ADHD, nieznaczne odchylenia od normy intelektualnej czy trudności w uczeniu się. Dzięki wczesnej diagnozie i zrozumieniu specyficznych potrzeb dziecka, można skoncentrować się na obszarach wymagających wsparcia i zastosować odpowiednie interwencje, aby zniwelować zaburzenia i wspomóc rozwój dziecka.

Dzieci bawiące się w grę na instrumentach muzycznych

Czy przebieg testu inteligencji Stanford-Binet 5 może być stresujący dla dziecka?

Przebieg testu inteligencji Stanford-Binet 5 w placówce Małe Misie jest zaprojektowany tak, aby minimalizować stres i niepokój u dzieci i młodzieży. Test jest przeprowadzany w przyjaznej i wspierającej atmosferze przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o komfort psychiczny dziecka. Dzięki temu, dziecko czuje się bezpiecznie i pewnie podczas wykonywania zadań testowych, co przekłada się na bardziej wiarygodne wyniki testów psychologicznych.

Test Stanford-Binet 5 w naszej placówce jest wykonywany przez wykwalifikowanego psychologa-diagnostę

Test inteligencji Bineta wykonywany w naszej placówce Małe Misie jest przeprowadzany przez doświadczonego i wykwalifikowanego psychologa-diagnostę. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu naszego specjalisty, wyniki testu są wiarygodne i dokładne. Psycholog-diagnosta dba o to, aby cały proces był dla dziecka przyjemny i bezstresowy, co pozwala na uzyskanie najbardziej rzetelnych wyników, które mogą pomóc w dalszym wsparciu edukacyjnym i rozwojowym dziecka.

Dzieci z psem w przedszkolu