“W dniu 10 października Akademia Małe Misie podpisała umowę z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie Projektu : “Nowe miejsca w Akademii Małe Misie, szansą na dostęp do wysokiej jakości opieki przedszkolnej dla dzieci 3-4 lat”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, oddziałania 10.1.4. Edukacja przedszkolna.

Głównym celem projektu realizowanego od maja 2018 do kwietnia 2019 jest zniwelowanie barier w dostępie do wysokiej jakości opieki przedszkolnej w gm. m. Warszawa poprzez stworzenie 40 miejsc wychowania przedszkolnego w Integracyjnym Przedszkolu Niepublicznym  Małe Misie.

 

Mazowsze