Metoda dr Paula Dennisona i Gail Dennison

Lewa półkula odpowiada za myślenie, analizę, kontrolowaną mowę, percepcję czasu i pamięć krótką, a prawa za orientację w przestrzeni, uczenie się, pamięć długotrwałą,intuicję, uczucia i emocje – przy czym obie muszą ze sobą współpracować. Ich równowaga jest niezbędna, aby przyswajać nowe informacje i działać efektywniej. Dzięki ćwiczeniom Dennisona uruchamiamy je jednocześnie, więc mózg pracuje zarówno ruchowo, intelektualnie, jak i emocjonalnie.ĆWICZENIA GIMNASTYKI MÓZGU USPRAWNIAJĄ:▪ Pamięć krótko i długotrwałą▪ Koncentrację i zdolności skupienia uwagi▪ Spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynacje wzrokowo-ruchową▪ Funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe pismo▪ Proces pisania i czytania (pisania twórczego)▪ Rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń▪ Zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, wykonywanie działań)▪ Umiejętność komunikowania się z otoczeniem. Lepsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów.

Sensoplastyka® to zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzenie oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Materiały na zajęciach opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplatyka® jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych.Poprzez kolorową stymulację wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:• Wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni• Dbamy o usprawnienie ruchowe• Wspieramy rozwój zmysłów• Wpływamy na rozwój mowy• Wspieramy ich rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo-skutkowe Korzyści dla uczestników wynikające z udziału w zajęciach Sensoplastyka® • Uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej• Wpieranie samodzielności• Czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania• Doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów• Wspieranie aktywności we wprowadzenie zmian i ulepszeń• Wychodzenie ze schematów• Elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie• Poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych• Współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów• Pielęgnowanie krytycznego spojrzenia na rzeczywistość , które skutkuje innowacyjnością w działaniu.

Zajęcia w małych grupach, 1x w tygodniu, 250,00 miesięcznie. Zapraszamy:)