Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które wpływa na komunikację, interakcje społeczne oraz zachowania dziecka. Jego objawy mogą być różnorodne i różnić się intensywnością. Wczesne rozpoznanie i interwencja są kluczowe dla zapewnienia dziecku odpowiedniego wsparcia i umożliwienia mu jak najlepszego rozwoju. W tym artykule omówimy, czym jest autyzm, jakie są jego typowe objawy, od jakiego wieku można go diagnozować oraz jak ważna jest szybka diagnoza. Podpowiemy również, co zrobić, gdy podejrzewamy zaburzenia ze spektrum autyzmu u dziecka.

Czym jest autyzm?

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11 autyzm, a dokładniej zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), jest neurobiologicznym zaburzeniem rozwoju, które wpływa na sposób, w jaki jednostka postrzega i reaguje na świat. Objawy autyzmu mogą pojawić się już we wczesnym dzieciństwie, a ich spektrum jest szerokie – od łagodnych do ciężkich. Autyzm wpływa na rozwój umiejętności komunikacyjnych, interakcji społecznych oraz na zachowania i zainteresowania – to tzw. triada autystyczna.

Typowe objawy autyzmu u dzieci – co powinno niepokoić?

Niektóre objawy autyzmu mogą być widoczne już we wczesnym dzieciństwie.

Oto kilka typowych oznak, które mogą sugerować obecność autyzmu:

 • Brak reakcji na imię lub dźwięki z otoczenia
 • Unikanie kontaktu wzrokowego
 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami
 • Opóźniony rozwój mowy lub brak mowy
 • Powtarzające się ruchy (np. machanie rękami, kręcenie się)
 • Sztywne trzymanie się rutyn i opór wobec zmian
 • Nietypowe reakcje na bodźce sensoryczne (np. dźwięki, światło)
Zabawa samochodzikami

Od jakiego wieku dziecka możliwa jest diagnoza autyzmu?

Diagnoza autyzmu może być postawiona już w wieku około dwóch lat, choć niektóre objawy mogą być zauważalne nawet wcześniej. W wielu przypadkach rodzice i opiekunowie zaczynają dostrzegać pewne niepokojące zachowania dziecka przed ukończeniem pierwszego roku życia. Ważne jest, aby rodzice byli świadomi wczesnych objawów autyzmu i zwracali uwagę na nietypowe zachowania, które mogą sugerować obecność zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wczesne rozpoznanie autyzmu jest kluczowe, ponieważ pozwala na szybką interwencję i wsparcie rozwoju dziecka. Wprowadzenie odpowiednich terapii i programów wsparcia na wczesnym etapie życia może znacząco poprawić umiejętności komunikacyjne, społeczne i adaptacyjne dziecka ze spektrum autyzmu. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie negatywnych skutków autyzmu i umożliwienie dziecku osiągnięcia pełnego potencjału.

Wczesne objawy autyzmu u małych dzieci – czy można wykryć pierwsze objawy autyzmu u niemowlaka (przed 1 rokiem życia)?

Tak, pierwsze objawy autyzmu mogą być widoczne już u niemowląt przed ukończeniem pierwszego roku życia. Wczesne rozpoznanie jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na szybką interwencję i odpowiednie wsparcie rozwoju dziecka. Warto obserwować rozwój niemowlęcia i zwracać uwagę na nietypowe zachowania, które mogą sugerować obecność zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Oto lista objawów, które mogą wskazywać na autyzm u niemowląt:

 • Brak reakcji na imię – niemowlę nie reaguje na swoje imię ani na dźwięki dochodzące z otoczenia.
 • Brak uśmiechu w odpowiedzi na uśmiech innych osób – niemowlę nie uśmiecha się, gdy ktoś inny się do niego uśmiecha, ani nie nawiązuje kontaktu wzrokowego.
 • Ograniczone gaworzenie – niemowlę wydaje niewiele dźwięków, nie gaworzy, ani nie naśladuje dźwięków wydawanych przez innych.
 • Brak zainteresowania interakcjami społecznymi – niemowlę nie wykazuje zainteresowania ludźmi, nie próbuje nawiązywać kontaktu wzrokowego ani inicjować interakcji.
 • Brak gestów komunikacyjnych – niemowlę nie używa gestów, takich jak wskazywanie, machanie czy pokazywanie.
 • Słaba reakcja na bodźce z otoczenia – niemowlę może wydawać się nadmiernie wrażliwe na bodźce, takie jak światło, dźwięki lub dotyk, albo wręcz przeciwnie – nie reaguje na nie wcale.
 • Brak reakcji na twarze i głosy rodziców – niemowlę może nie reagować na głosy i twarze swoich rodziców, co jest nietypowe dla jego wieku.
 • Brak odpowiedzi na zabawę „a ku-ku” – niemowlę nie reaguje na zabawy angażujące interakcję twarzą w twarz, takie jak „a ku-ku” czy inne zabawy wymagające reakcji na ukrywanie i pojawianie się.

Obserwacja dziecka i zwracanie uwagi na te wczesne objawy jest kluczowe dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum. Jeśli rodzice lub opiekunowie zauważą którekolwiek z powyższych objawów, warto skonsultować się z pediatrą lub specjalistą, który może przeprowadzić szczegółową ocenę i, w razie potrzeby, skierować na dalszą diagnostykę.

Dziewczynka tworząca dużą bańkę mydlaną

Jak ważne jest szybkie zdiagnozowanie spektrum autyzmu?

Szybkie zdiagnozowanie spektrum autyzmu jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na wczesną interwencję, która może znacząco poprawić rozwój dziecka. Wczesne wsparcie, takie jak terapia behawioralna, zajęcia logopedyczne i terapia zajęciowa, może pomóc dziecku z autyzmem w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, społecznych i adaptacyjnych. Im wcześniej rozpoczęta terapia, tym większe są szanse na poprawę funkcjonowania dziecka w przyszłości.

Co zrobić, gdy podejrzewamy zaburzenia ze spektrum autyzmu u dziecka?

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko może mieć zaburzenia ze spektrum autyzmu, najlepiej jest skonsultować się z poradnią specjalistyczną, taką jak Małe Misie. Warto podzielić się swoimi obserwacjami z psychologiem lub innym specjalistą, który przeprowadzi szczegółową ocenę i pomoże w ustaleniu diagnozy. Po wykryciu autyzmu w poradni, specjalista zaproponuje kolejne kroki, które mogą obejmować różne formy terapii i wsparcia.

Dziewczynka bawiąca się dmuchawcem

W naszej placówce autyzm jest diagnozowany przez wykwalifikowanych specjalistów

W poradni Małe Misie autyzm jest diagnozowany przez wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Nasz zespół składa się z psychologów, pedagogów i terapeutów, którzy są gotowi wesprzeć każde dziecko i jego rodzinę na każdym etapie procesu diagnozy i terapii.

Wczesna diagnoza spektrum autyzmu zapewnia prawidłowy rozwój dziecka

Dzięki wczesnemu zdiagnozowaniu autyzmu można dzięki odpowiednim terapiom i zajęciom dodatkowym zapewnić prawidłowy rozwój dziecka i zminimalizować negatywne skutki autyzmu w przyszłości. Wczesna interwencja pozwala na rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych i adaptacyjnych, co jest kluczowe dla późniejszego funkcjonowania dziecka w społeczeństwie.

Zainteresowane dziecko

Czym oznaki autyzmu różnią się od Zespołu Aspergera?

Autyzm i Zespół Aspergera (ZA) są zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jednak różnią się pewnymi cechami. Chociaż oba zaburzenia mają wspólne elementy, takie jak trudności w interakcjach społecznych i powtarzające się zachowania, istnieją istotne różnice, które warto znać.

Oto lista głównych różnic między autyzmem a Zespołem Aspergera:

 1. Rozwój mowy
  • Dzieci z autyzmem często mają opóźnienia w rozwoju mowy lub mogą nie rozwijać mowy wcale. Mogą również mieć trudności z rozumieniem i używaniem języka w sposób społecznie odpowiedni.
  • Dzieci z Zespołem Aspergera zazwyczaj nie mają opóźnień w rozwoju mowy. Ich rozwój językowy jest na poziomie normy lub nawet wyższy, choć mogą mieć trudności z używaniem języka w kontekście społecznym.
 2. Inteligencja
  • Poziom inteligencji u dzieci z autyzmem może być bardzo zróżnicowany – od głębokiej niepełnosprawności intelektualnej do wysokiej inteligencji. Nie ma jednoznacznego wzorca.
  • Dzieci z Zespołem Aspergera mają zazwyczaj normalny lub wysoki poziom inteligencji. Mogą wykazywać zdolności w pewnych obszarach, takie jak matematyka czy technologia.
 3. Komunikacja niewerbalna
  • Dzieci z autyzmem często mają trudności z komunikacją niewerbalną, taką jak kontakt wzrokowy, gesty, mimika czy intonacja głosu. Mogą unikać kontaktu wzrokowego i mieć ograniczone użycie gestów.
  • Chociaż dzieci z Zespołem Aspergera mogą mieć pewne trudności z komunikacją niewerbalną, zazwyczaj są one mniej nasilone niż w przypadku autyzmu. Mogą nawiązywać kontakt wzrokowy i używać gestów, choć mogą to robić w sposób niezręczny lub nieodpowiedni do kontekstu.
 4. Interakcje społeczne
  • Dzieci z autyzmem mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych. Mogą wykazywać brak zainteresowania rówieśnikami i trudności w rozumieniu norm społecznych.
  • Dzieci z Zespołem Aspergera również mają trudności w nawiązywaniu relacji, ale zazwyczaj chcą nawiązywać kontakty społeczne. Ich trudności wynikają często z niezrozumienia norm społecznych i subtelnych sygnałów społecznych.
 5. Zainteresowania i zachowania
  • Dzieci z autyzmem mogą wykazywać sztywne trzymanie się rutyn, powtarzające się zachowania (np. machanie rękami) i bardzo ograniczone zainteresowania. Mogą mieć trudności z adaptacją do zmian.
  • Dzieci z Zespołem Aspergera często mają bardzo intensywne, ale wąskie zainteresowania. Mogą koncentrować się na jednym temacie z wielką pasją i znać go w bardzo szczegółowy sposób.
 6. Reakcje sensoryczne
  • Dzieci z autyzmem mogą mieć nietypowe reakcje na bodźce sensoryczne, takie jak nadwrażliwość lub niewrażliwość na dźwięki, światło, dotyk czy zapachy.
  • Dzieci z Zespołem Aspergera również mogą mieć problemy sensoryczne, ale zazwyczaj są one mniej nasilone niż w przypadku autyzmu.

Podsumowując, chociaż autyzm i Zespół Aspergera mają wiele wspólnych cech, różnią się pod względem rozwoju mowy, poziomu inteligencji, komunikacji niewerbalnej, interakcji społecznych, zainteresowań i reakcji sensorycznych. Rozumienie tych różnic jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i interwencji, dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Objawy autyzmu u młodzieży

Objawy autyzmu u nastolatków, którzy nie zostali wcześniej zdiagnozowani, mogą obejmować trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu przyjaźni, problemy z rozumieniem norm społecznych i emocji innych osób oraz powtarzające się zachowania lub rytuały. Mogą również występować trudności w szkole, wynikające z problemów z koncentracją i organizacją. Młodzież z autyzmem może mieć ponadto ograniczone zainteresowania, które pochłaniają większość ich czasu.

Dziecko skontentrowane na zadaniu

Autyzm u dorosłych

Autyzm u dorosłych, którzy nigdy nie zostali zdiagnozowani, może objawiać się problemami w relacjach międzyludzkich, trudnościami w pracy oraz skłonnością do rutynowych, powtarzających się zachowań. Osoby z autyzmem mogą odczuwać dyskomfort w sytuacjach społecznych i mieć trudności ze rozumieniem subtelnych norm społecznych i emocji. Mogą również przejawiać intensywne zainteresowania, które są dla nich źródłem ogromnej satysfakcji, co jest charakterystyczne dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pamiętaj, że wczesne rozpoznanie i interwencja w przypadku osób w spektrum autyzmu są kluczowe dla zapewnienia dziecku odpowiedniego wsparcia i umożliwienia mu jak najlepszego rozwoju. Jeśli podejrzewasz autyzm u swojego dziecka, skonsultuj się z poradnią specjalistyczną, aby uzyskać profesjonalną diagnozę i wsparcie.