W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i w związku ze zwiększającym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa COVID-19, w wyniku ogłoszonej decyzji Premiera RP, informujemy, że od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w Małych Misiach.

By zabezpieczyć opiekę nad dziećmi tych rodziców, którzy nie mogą w dniach 12-13 marca 2020 r. samodzielnie jej zorganizować – w żłobku i w przedszkolach zostanie zorganizowany w miarę możliwości dyżur opiekuńczy. W pozostałych dniach placówka będzie zamknięta.

Uprzejmie informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi nad dziećmi do lat 8 z powodu COVID-19 ( poza 60 dniami zasiłku opiekuńczego przysługującego w danym roku na oboje rodziców niezależnie od ilości dzieci). Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy osobiście sprawuja opiekę nad dzieckiem oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl .

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie. Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl

Prosimy także o bieżące śledzenie komunikatów Rządu RP.