Dużo mówi się i pisze o udzielaniu pierwszej pomocy. To taki znajomy

temat… Jednak ilu z nas rodziców czy opiekunów przeszło praktyczny kurs
udzielania pomocy przedmedycznej małym dzieciom i niemowlętom? Codziennie
kilkoro dzieci w Polsce znajduje się w sytuacji zagrażającej jego zdrowiu
lub życiu.

Rodzicu czy potrafisz bez paniki udzielić pierwszej pomocy w
sytuacji zakrztuszenia lub urazu?
Zachęcamy do zainwestowania 3 godzin w bezpieczeństwo Swojego dziecka!
Zapraszamy na praktyczne szkolenie udzielania pierwszej pomocy małym
dzieciom i niemowlętom.
Szkolenia odbywać się będą w naszych żłobkach w małych, 6-cio osobowych
grupach, co zdecydowanie wpływa na ich skuteczność! Każdy uczestnik ma
możliwość przećwiczenia poruszanych zagadnień!
Prosimy o zgłoszenia
Terminy szkoleń:
wtorek 28.05.2013 godz. 17:30-20:30
środa 12.06.2013 godz. 17.30-20.30
czwartek 13.06.2013 godz. 17.30-20.30