Szanowni Państwo,
w Małych Misiach trwają przygotowania do nowego roku żłobkowego i przedszkolnego.
Będzie to rok szczególny. Wszystkich postawiono przed ogromnym wyzwaniem. Sytuacja epidemiczna, ograniczenia, które dotknęły prawdopodobnie każdego, skłoniły nas do poszukiwania nowych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę. Powodem są oczywiście ograniczenia wynikające z panującej pandemii i niepewna przyszłość. Niepokój i przygotowania na kolejne nieoczekiwane zmiany skłoniły nas do uaktualnienia obowiązujących dokumentów i dostosowania ich do nowej rzeczywistości.
W ostatnich miesiącach nowa sytuacja pokazała nam, że jest to niezbędne.
Nowa umowa obowiązywać będzie od 1.09.2020.
Umowa uwzględnia regulacje w związku ze stanem epidemii.
Z dniem 1.09 przywracamy w pełni stacjonarną opiekę, edukację i terapię.
Dokładając najwyższej staranności żłobek i przedszkole działają i będą działać w najwyższym reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Rodzice przyprowadzający dzieci do placówki powinni pamiętać o zachowaniu dystansu wynoszącego min. 2 m w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców. Dzieci nie powinny też zabierać do przedszkola swoich zabawek i innych przedmiotów.
Odprowadzając dziecko do placówki rodzic, opiekun nie może wejść do przestrzeni wspólnej placówki. Dziecko odprowadza tylko jedna, zdrowa osoba. Należy przy tym pamiętać o środkach ostrożności, takich jak maseczka, rękawiczki lub dezynfekcja rąk. Dzieci z objawami chorobowymi mają pozostać w domu, podobnie jak dzieci, w których domu jest osoba poddana kwarantannie lub izolacji. Postanowiliśmy ze względów bezpieczeństwa utrzymać ten sposób odbierania i przyprowadzania dzieci. Jest to dodatkowy sposób zabezpieczenia przed ewentualnym zakażeniem. Personel pomaga dziecku rozebrać się i wprowadza do sali, dziecko myje ręce mydłem i wodą przed wejściem w kontakt z pozostałymi dziećmi.  Podczas odbioru dziecka, rodzic informuje o swoim przybyciu telefonując do danej grupy i czeka aż pracownik placówki ubierze dziecko i przyprowadzi do drzwi wejściowych. W przypadku odbioru dziecka z terenu, zachowujemy odstęp min. 2 metry, rodzic  nie wchodzi na plac zabaw.
Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe czyścimy i dezynfekujemy co najmniej dwa razy każdego dnia. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji stosujemy zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta. Pracownikom placówki zapewniamy środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące.Szczególnie zwracamy uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
Został zakupiony specjalistyczny sprzęt do dezynfekcji placu zabaw i powierzchni w placówce: parownice zimnej pary, rozpylacze z nanosrebrem.
Robimy wszystko, żeby zminimalizować ryzyko zachorowania.
Apelujemy do Wszystkich o rozsądek.

W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, placówka  poddana zostanie zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej.