W Małych Misiach będziemy dziś gościć niezwykłą nauczycielkę.
Pani Ewa Zielińska wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską “zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju umysłowego małego dziecka wraz z edukacją matematyczną oraz umiejętnością skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania tego , co trudne.”
“Człowiek uczy się przez całe życie to i wychowuje się
przez całe życie”- dziś nasza kadra będzie słuchać i uczyć się od  najlepszych.