W dniu 15.02.2022 Akademia Małe Misie podpisała umowę o współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Współpraca z kolejna warszawską uczelnią pedagogiczna to świadomy krok Małych Misiów zacieśniający współpracę ze środowiskiem akademickim w celu zwiększania kompetencji kadry naukowej, budowy programu staży i praktyk studenckich oraz wspólnego prowadzenia prac badawczo rozwojowych w obszarze edukacji włączającej. 

Akademia Małe Misie to wiodąca polska Instytucja Edukacyjna, która specjalizuje się w edukacji małych dzieci zarówno zdrowych jaki i ze specjalnymi potrzebami naukowymi. Aby podnosić kwalifikacje, być kompetentnym partnerem dla rodziców i uczniów, oferować programy edukacyjne na najwyższym poziomie – taka współpraca jest niezbędna, nie tylko dla Małych Misiów ale także studentów APS, którzy mogą w praktyce zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną i dokonywać świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 

Praca z dziećmi to bowiem misja i pasja.