Szanowni Państwo,
w związku ze zwiększającym się zagrożeniem zakażeń koronawirusem,  w wyniku ogłoszonego polecenia Wojewody Mazowieckiego, informujemy, że od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zawieszone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w żłobku.

Przypominamy również, że mają Państwo możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl