W przedszkolu “Małe Misie”, zabawy ruchowe stanowią podstawę codziennych aktywności, które są kluczowe dla wszechstronnego rozwoju przedszkolaków. Zrozumienie znaczenia ruchu dla zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci jest głęboko zakorzenione w filozofii tego przedszkola.

Plac zabaw przedszkola “Małe Misie” jest miejscem pełnym radości i śmiechu. Wyposażony w różnorodne urządzenia takie jak zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownice czy karuzele. Place zabaw oferują dzieciom bezpieczne środowisko do rozwijania ich sprawności fizycznej oraz koordynacji. Dzieci uczą się tam równowagi, zręczności oraz budowania siły mięśniowej, a każda z tych umiejętności jest ważna zarówno w życiu codziennym, jak i w przyszłej edukacji szkolnej.

Zajęcia ruchowe w “Małych Misiach” nie ograniczają się jednak tylko do placu zabaw. Przedszkole regularnie organizuje wycieczki do pobliskich parków, gdzie dzieci mają okazję bawić się w otoczeniu natury. Te wyjścia są doskonałą okazją do rozwijania umiejętności społecznych poprzez grupowe gry i zabawy, takie jak chowanego czy berka. Kontakt z przyrodą nie tylko wspomaga rozwój fizyczny, ale również wpływa na zmysły dzieci, ucząc ich obserwacji i eksploracji otoczenia.

Przedszkole “Małe Misie” kładzie też duży nacisk na zorganizowane zajęcia ruchowe, które prowadzone są przez wykwalifikowanych wychowawców. Gimnastyka, taniec, a nawet podstawy jogi to tylko niektóre z aktywności, które pomagają dzieciom w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej oraz zdrowia psychicznego. Te regularne zajęcia uczą dzieci także dyscypliny, samodyscypliny i pracy zespołowej.

W przedszkolu “Małe Misie” wiadomo, że “w zdrowym ciele zdrowy duch”. Dlatego też edukacja przez ruch jest nie tylko formą zabawy, ale również istotnym elementem edukacyjnym, który wspiera rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci. Przekonanie o tym, że aktywność fizyczna jest fundamentem zdrowego rozwoju, jest tutaj pielęgnowane każdego dnia, zapewniając dzieciom najlepszy start w życie.